Caernarfon and Denbigh Herald/Daily Post office closure

Petition Closed

Caernarfon and Denbigh Herald/Daily Post office closure

This petition had 343 supporters
Paul Scott started this petition to Trinity Mirror plc (Editor, Daily Post and North Wales)

We, the undersigned, join members of the National Union of Journalists in condemning the proposal by newspaper publisher Trinity Mirror to close its Caernarfon office, ending a 180-year presence in the town.

The office serves the Daily Post, Caernarfon and Denbigh Herald, Holyhead and Anglesey Mail, Bangor and Anglesey Mail and Yr Herald Cymraeg.

A traditional centre of publishing, Caernarfon is an important civic, cultural and historic hub.

It is home to crown, county and magistrates courts as well as the North West Wales coroner and local authority.

The Caernarfon and Denbigh Herald was established in 1831 and is a multi-award-winning newspaper.

We fear this office closure represents a further diminishment of Trinity Mirror’s commitment to local journalism in the region and could forebode the eventual closure of much-loved and much-valued newspapers.

We call on Trinity Mirror to reverse its decision to close the Caernarfon office and to make public commitments to the future of our cherished local newspapers.

……………………………………………………………………………………

Yr ydym ni sydd wedi llofnodi isod yn ymuno ag Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr i feirniadu’n hallt gynnig Trinity Mirror, y cyhoeddwyr papurau newydd, i gau ei swyddfa yng Nghaernarfon, gan roi terfyn ar bresenoldeb yn y dref sy’n ymestyn dros 180 mlynedd.

Dyma swyddfa ar gyfer y Daily Post, y Caernarfon and Denbigh Herald, yr Holyhead and Anglesey Mail, y Bangor and Anglesey Mail ac Yr Herald Cymraeg.

Mae Caernarfon yn gartref traddodiadol i’r wasg ac yn ganolbwynt pwysig yn fwrdeistrefol, yn ddiwylliannol ac yn hanesyddol.

Ceir llys y goron, llys sirol a llys ynadon yn y dref; yn ogystal â chrwner gogledd orllewin Cymru a phencadlys yr awdurdod lleol.

Sefydlwyd y Caernarfon and Denbigh Herald yn 1831 ac mae wedi ennill sawl gwobr.

Pryderwn fod cau'r swyddfa hon yn cynrychioli lleihad pellach yn ymrwymiad Trinity Mirror i newyddiaduraeth leol yn y rhanbarth a’i fod yn arwain y ffordd at gau papurau newydd yr ydym yn eu gwerthfawrogi ac sydd wrth galon y gymuned.

Yr ydym yn galw ar Trinity Mirror i wrthdroi ei benderfyniad i gau’r swyddfa yng Nghaernarfon ac i ymrwymo yn gyhoeddus i ddyfodol ein papurau newydd sydd mor bwysig i ni.

 

Petition Closed

This petition had 343 supporters

Share this petition