Petición cerrada

Adhereix-te al manifest Vila-seca En Comú

Esta petición ha conseguido 139 firmas


Manifest per una Vila-seca En Comú
Les formes tradicionals de fer política allunyen cada cop més la ciutadania dels llocs on es prenen les decisions. Volem una nova forma de fer política, amb espais de participació, de decisió i de control per part dels vilasecans i vilasecanes. Som una candidatura que aposta per la defensa del dret a decidir i que articularà els mecanismes necessaris per a que la ciutadania decideixi sobre tot allò que afecta a les seves vides en l’àmbit de l’administració local. La nostra candidatura es compromet a no participar de forma activa en òrgans de govern que segueixin polítiques neoliberals i/o socialdemòcrates. 

Promovem una política regeneradora per Vila-seca, de marcat perfil ciutadà, no monopolitzada ni dirigida per ningú, sinó protagonitzada per la totalitat de persones que la composin. Per aconseguir-ho, ens comprometem a impulsar un moviment de caire municipalista, en un procés des de baix, que impliqui i sumi a persones independents, entitats, moviments socials i organitzacions polítiques, per confluir en una candidatura d’unitat popular, compromesa i basada en el consens.

Assegurarem els mecanismes que ens permetin l’elaboració d’un programa electoral obert a la participació ciutadana i consensuat per aquesta, així com un sistema de primàries obertes amb candidats i candidates que s’hauran d’avenir a un
compromís ètic aprovat amb anterioritat, per a assegurar que realitzem el mateix exercici de democratització i transparència que pretenem portar a les institucions,

COMPROMÍS ÈTIC

Per això, els i les possibles representants de la candidatura han de subscriure un principis que suposen un compromís ètic vinculant de la candidatura amb la ciutadania que es decidirà de forma col·lectiva. No hi formarà part cap persona que hagi participat en conductes no ètiques pública i/o professionalment, o en governs de caire contrari a l’ideari que ens uneix. Tampoc hi participarà cap persona imputada, acusada, condemnada o amb causes penals pendents, per delictes que estipuli el nostre codi ètic intern. Els membres de la candidatura posaran el seu càrrec a disposició de l’assemblea del moviment municipal, i es comprometen a cobrar un sou no superior a 3 vegades el salari mínim interprofessional, així com a renunciar a possibles privilegis. El seu mandat no serà superior a dues legislatures continuades i no podran acumular diversos càrrecs públics.

PRINCIPIS PROGRAMÀTICS

Defensem una proposta nova i diferent de fer política, una política transformadora i rupturista. Treballem des de la base per a governar la ciutat amb noves formes de gestió i cogestió municipal obertes, participatives, transparents i eficients. 

Volem estructurar un ideari d’ajuda a la ciutadania, prioritzant els drets humans i les polítiques socials i de sostenibilitat com a eixos de treball. Fomentem polítiques orientades a garantir una sanitat, una justícia, i una educació, pública i de qualitat, dins de les competències de l’àmbit local, promovent polítiques actives d’ocupació eficients, així com a potenciar els serveis socials, l’atenció a les persones dependents, la integració i el foment de la igualtat de gènere. 

Volem acabar amb els préstecs d’entitats financeres poc ètiques que generen deutes que condicionen la política. Volem remunicipalitzar els serveis privatitzats o semi-privatitzats que han de ser públics, així com optimitzar els recursos, auditar els comptes i contractes municipals i els ens i càrrecs polítics i directius del consistori. 

Treballem per un Ajuntament veritablement participatiu, mitjançant la descentralització dels serveis, la desconcentració de les decisions, els pressupostos participatius i un pla d’acció municipal consensuat per la ciutadania i lligat als moviments socials i les necessitats del carrer.

Cal també un pla de mobilitat que respongui a les necessitats de la població més que als interessos econòmics i comercials privats. Serem un ajuntament amb una política d’impostos basada en la vocació de servei i no recaptatòria, sensible als col·lectius més vulnerables i amb uns impostos i taxes municipals que no penalitzin als més necessitats.
La nostra candidatura està orientada a crear un nou model de gestió pública basat en el servei a les persones, la participació ciutadana, l’economia social, la gestió popular i que serà respectuós amb el Medi Ambient.Hoy: Vila-seca En Comú cuenta con tu ayuda

Vila-seca En Comú necesita tu ayuda con esta petición «totes les veïnes i veïns de Vila-seca: Adhereix-te al manifest Vila-seca En Comú». Únete a Vila-seca En Comú y 138 personas que ya han firmado.