ALLARGAR T-16 FINS ALS 18 ANYS

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 10.000!


Demano un allargament de la duració de la targeta de viatges t-16, fins als divuit anys, pels següents motius:

  1. Els adolescents són un dels col·lectius més desfavorits a l'hora d'obtenir ingressos i treballar, per tant, és mes difícil assumir el cost de la t-Jove, 105 € 1 zona 142 € 2 zones 199.20 € 3 zones 244 € 4 zones 280 € 5 zones 300 € 6 zones, amb una duració trimestral. Enfront de la t-16, uns 30€, pagament únic.
  2. En aquesta franja d'edat, dels 16-18, la majoria d'adolescents estudien, i molts d'ells viuen en altres poblacions, on no hi ha institut, o simplement decideixen estudiar fora de les seves poblacions, i precisen d'un bitllet que els permeti poder fer viatges de manera lliure.
  3. Des de l'any 2009, a Espanya, vivim sotmesos en una important crisi econòmica, tot i que es diu que ja estem sortint, continuen havent-hi famílies en risc d'exclusió social, que no poden fer front al pagament de la targeta, i volen donar-li una bona educació als seus fills.

---

 

Pido un alargamiento de la duración de la tarjeta de viajes t-16, hasta los dieciocho años, por los siguientes motivos:

  1. Los adolescentes son uno de los colectivos más desfavorecidos a la hora de obtener ingresos y trabajar, por tanto, es más difícil asumir el coste de la t-Joven, 105 € 1 zona 142 € 2 zonas 199.20 € 3 zonas 244 € 4 zonas 280 € 5 zonas 300 € 6 zonas, con una duración trimestral. Frente a la t-16, unos 30 €, pago único.
  2. En esta franja de edad, de los 16-18, la mayoría de adolescentes estudian, y muchos de ellos viven en otras poblaciones, donde no hay instituto, o simplemente deciden estudiar fuera de sus poblaciones, y precisan de un billete que les permita poder hacer viajes de manera libre.
  3. Desde el año 2009, en España, vivimos sometidos en una importante crisis económica, aunque se dice que ya estamos saliendo, siguen existiendo familias en riesgo de exclusión social, que no pueden hacer frente al pago de la tarjeta , y quieren darle una buena educación a sus hijos.