Petition Closed

Gawing regular ang pagkuha ng basura sa lungsod ng Nueva Ecija

This petition had 101 supporters


Maraming bahay ngayon na natatambakan ng basura sa kanilang bahay,dahil sa hindi regular ng pagkuha nito. kaya naman ang paligid natin ay makalat at marumi at isa ito sa mga nakak-aapekto sa ating lugar. kaya sana po ay kasama kopo kayo sa pag sulusyon ng problema sa ating kapaligiran. kaya matitiis po ba natin ang ating kapaligiran ay puno ng maduming basura ? sa inyong pagtulong o gabay ay maaari po natin itong masulusyonan. dahil narin po ito sa atin at higit po sa lahat sa ating kalusugan at kapaligiran o lugar. Today: Hannah joy is counting on you

Hannah joy bermudez needs your help with “The government of Nueva Ecija : Gawing regular ang pagkuha ng basura sa lungsod ng Nueva Ecija”. Join Hannah joy and 100 supporters today.