કોરોના તેમજ જાહેરાતની કોલરટયુન હટાવવા માટે

કોરોના તેમજ જાહેરાતની કોલરટયુન હટાવવા માટે

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Ravirajsinh Parmar started this petition to Telecom Ministry and

ભારત સરકાર તેમના લોકોને કોરોના કોલર ટ્યુન તરીકે સાંભળવા માટે દબાણ કરી રહી છે. આ રોગચાળાની પરિસ્થિતિમાં સંદેશ ખૂબ જ મજબૂત છે. અમે સમજીએ છીએ કે આ બાબત અત્યારે કેટલી મહત્વની છે પરંતુ એક નાગરિક તરીકે આ કોલર ટ્યુનથી ત્રાહિમામ છું તો મહેરબાની કરીને આ કોલર ટ્યુન સિવાયની પણ તમામ એડવરટાઇઝ બંધ કરવામાં આવે એવી પીટીશન દાખલ કરીએ છીએ 

 સરકાર તરીકે તેઓએ આ પરિસ્થિતિ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવી પડે એ વાત સાચી. આ પગલું સારું છે અને અમે પ્રથમ લોકડાઉનથી આ પ્રકારની જાગૃતિ સાંભળીએ છીએ. તે લોકો સાથે વાત કરવા માટે મારી વાઇબને મારી નાખે છે. એક દિવસમાં મારે ઘણા લોકોને કૉલ કરવા પડે છે અને દર વખતે આ અવાજ મને એટલો દુ:ખી કરે છે કે કોઈક વાર હું ભૂલી જાઉં છું કે શા માટે મેં આ નંબર ડાયલ કર્યો છે.

મને ખાતરી છે કે આ ફક્ત મારી ચિંતા જ નથી, 6.5 કરોડ ગુજરાતી લોકો પણ એવું જ અનુભવે છે. અમે જાગૃતિ સંદેશ બંધ કરવાનું નથી કહી રહ્યા પરંતુ હવે જે સંદેશ તમારે પહોંચાડવાનો હતો એ પહોંચી ગયો હોય એવી ખાતરી છે તો હવે આ ટ્યુન માનસિક ત્રાસ આપે છે એમાંય વિજયભાઇ નો કર્કશ અવાજ તો સરકાર તેમજ ટેલીકોમ વિભાગને વિનંતી છે આ બધુ બંધ કરો તો મહેરબાની રહેશે

અસ્તુ જય માતાજી 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!