Tekirdağ -Kapaklı Belediyesi'ne Geçici Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Açılmalı

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, hayvanların toplanıp, kısırlaştırılıp gerekiyorsa tedavisinin yapılıp daha sonra alındığı yere bırakılması sürecinde kaldığı Geçici Bakımevlerini bütün belediyeler oluşturmalıdır.

Bu bağlamda;

1- Sokak hayvanlarının korunması, aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları için bakımevi kurmayan belediyenin uyarılarak bakım evi kurması hakkında gereğinin yapılmasını (ek-1)

2- Bakımevi kuruluncaya kadar beslenme ve su odaklarının oluşturulmasını, bakımevi açıldıktan sonra da beslenme ve su odakları hizmetinin 5199 sayılı kanun gereğince devamlılığının sağlanması

3- Yine yasa gereği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarda gönüllülerle iş birliği yapılmasının sağlanmasını

4- Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla billboard afişlerinin bastırılmasını ve asılmasını

Konuya ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederim.

 

Ek 1 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili maddeleri

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.

c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

e) Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır.

f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır.

g) Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.

h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.

ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar.

j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.

MADDE 6. - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır. (Kuduz durumunda 10 km icinde ki tum sahipsiz hayvanlarin oldurulmesini Hayvan Sagligi Zabitasi Komisyonu ile karar altina alan 3285 sayili Hayvan Sagligi ve Zabitasi kanunu yururlukten KALKTI, yerine 5996 sayili Veteriner hizmetleri, bitki sagligi, gida ve yem kanunu cikti.) 

Güçten düşmüş hayvanlar ticarî ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz.

Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve hayvan bakımevlerinin çalışma usul ve esasları, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait araziler öncelikle tahsis edilir. Amacı dışında kullanıldığı tespit edilen arazilerin tahsisi iptal edilir.

Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır.

 

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5199.html

 

Ek 2

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAIR UYGULAMA YONETMELİGİ

(12.05.2006 tarih ve 26166 sayili Resmi Gazete’de yayimlanmistir)

IKINCI BOLUM

Gecici Bakimevlerinin Calisma Usul ve Esaslari

MADDE 22 – (1) Gecici bakimevleri kurulacak arazilerin seciminde dikkat edilecek hususlar;

a) Bolgedeki ruzgâr, sel, yangin ve kotu hava sartlari goz onunde bulundurulur.

b) Akarsu, gol, deniz ve sulak alanlardan, mezbaha, mandira ve insan gidasi imâl eden is yerlerine uzakligi 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanunu ve yururlukteki ilgili mevzuat hukumlerine gore belirlenir.

c) Ses ve kotu kokunun yayilmasini onlemek amaciyla yerlesim yeri disinda, ancak ulasim kolayligi olan yerler secilir.

ç) Yol, su ve elektrik imkânlari bulunan yerler secilir.

d) Dere yatagi, dag arasi ve dik yamac uzerinde olmamalidir.

e) Gecici bakimevleri; hayvanlarin yasamlarini olumsuz yonde etkileyecek kirletici atik veren tesisler ile cop dokum alanlari veya atik bertaraf tesisleri uzerinde veya yakinindaki arazilere kurulmamali ve bu konuda 2872 sayili Kanun ve yururlukteki ilgili mevzuat hukumleri dikkate alinir.

f) Secilen arazi, birinci ve ikinci sinif tarim arazisi disinda olmali, killi ve su yogunlugu fazla olmamalidir.

g) Ozel cevre koruma bolgelerinde yapilacak gecici bakimevleri icin Ozel Cevre Koruma Kurumu Baskanligindan uygun gorus alinir.

 

Gecici bakimevlerinde bulunmasi gerekli asgarî birimler

MADDE 23 – (1) Gecici bakimevlerinde, asagida belirtilen yapilar hayvan sayisi ile orantili olarak; birbiriyle dogrudan baglantili olmayacak birimler halinde yapilir.

a) Birbirleriyle dogrudan baglantili olmayacak birimler sunlardir;

1) Her hayvan icin etolojik ihtiyaclarina gore yeterli buyuklukte kapali ve acik bolmeler,

2) Karantina bolumu,

3) Hasta bakim bolumu,

4) Yavrulu anne bolumu,

5) Hayvan musahede bolumu,

6) Hayvanlarin yiyeceklerinin hazirlandigi mutfak bolumu.

b) Hayvanlarin bulundugu birimden ayri olacak birimler sunlardir;

1) Muayene odasi,

2) Ameliyat odasi,

3) Isci odasi,

4) Dus, depo, tuvalet,

5) Veteriner hekim odasi,

6) Idare odasi.

 

Gecici bakimevlerinde aranacak sartlar

MADDE 24 – (1) Gecici bakimevlerinde;

a) Gecici bakimevlerinin kurulmasi icin yururlukteki ilgili mevzuat hukumlerine gore izin alinmasi,

b) Hayvanlarin bilhassa operasyon oncesi ve sonrasinda bakimlarinin yapilacagi hayvan musahede birimlerinin kolay temizlenebilir malzemeden yapilmasi,

c) Musahede bolumlerinin bolgenin hakim ruzgarlarina zit yonde yapilarak hastalik etkenlerinin ruzgarla bakimevlerine tasinmasinin engellenmesi,

ç) Gecici bakimevlerinde bulunan hayvanlarin bulundugu birimlerin gunes alacak sekilde duzenlenmesi,

d) Idare odasi, isci odalari, dus ve tuvaletler, veteriner hekim odasi, muayene odasi ve ameliyat odasinin personel sagligi acisindan hayvanlarin bulundugu yerden uzakta ayri bir bolum halinde yapilmasi,

e) Hayvanlarin bulundugu birimlerde temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapilmis yemliklerin ve suluklarin secilmesi ve her hayvan degisiminden once mutlaka dezenfekte edilmesi,

f) Gecici bakimevlerinin yikanmasi ve temizligi icin yeterli miktarda su bulunmasi ve zeminin temiz tutulmasi, birimler icindeki altliklarin hergun temizlenmesi ve en az bes gunde bir kez dezenfekte edilmesi,

g) Hayvanlarin bulundugu birimlerdeki kapilar, disaridan ve iceriden acilip kapanabilecek sekilde kilit sistemli yapilmasi, iceride hayvan sayisi ile orantili olarak kolay yikanabilen ve dezenfekte edilebilen oncelikle plâstik malzemeden, temin edilemiyorsa ahsap malzemeden veya diger malzemelerden ve yekpare olarak yapilmis altliklarin bulunmasi,

ğ) Gecici bakimevlerinde kimyasal dezenfektan ve benzeri maddelerle yapilan temizligin hayvanlara zarar vermeyecek ve kalinti birakmayacak sekilde yapilmasi,

h) Gecici bakimevlerinin patojen mikroorganizmalara karsi ayda en az bir kez dezenfekte edilmesi ve Ek-3 teki Dezenfeksiyon Belgesinin gecici bakimevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekim tarafindan imzalanarak is yerine asilmasi,

ı) Kafeslere konulan altliklarin her hayvan degisiminden once dezenfekte edilmesi,

i) Gecici bakimevlerinin zemininde ve tabaninda idrarin birikmesine meydan vermeyecek bir egimin bulunmasi,

j) Karantina odasinin her supheli hayvan icin ayri bolmeler seklinde yapilmasi, zeminin temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemelerle kaplanmasi, kapisinin kilitli ve uzerinde gozetleme bolumunun bulunmasi

k) Muayene ve ameliyat odalarinin hayvanin muayene ve ameliyat yapilabilmesine olanak verecek sekilde duzenlenmesi, ayrica gerekli alet ve ekipmanin bulundurulmasi,

l) Buyuk hayvanlara gunde en az bir ogun, yavrulara ise gunde en az iki ogun yiyecek verilmesi, yiyeceklerin gunluk hazirlanmasi, gunluk olarak tuketilmeyen yiyeceklerin uygun saklama kosullarinda saklanmasi, yemek artiklariyla hayvanlarin beslendigi gecici bakimevlerinde yiyeceklerin gunluk olarak tuketilmesi ve gun boyunca yiyeceklerin hayvanlarin onunde bekletilmemesi,

m) Gecici bakimevlerinin kapasitesi dikkate alinarak, oncelikle bakima muhtac olan hayvanlarin secilmesi,

n) Gecici bakimevlerinde calisan tum personelin hayvanlardan gecen hastaliklara karsi asilanmasi, hayvan bakimi, egitimi ve hastaliklari konusunda veteriner hekim tarafindan bilgilendirilmesi,

o) Bakici personelin ozel giysi, plâstik eldiven ve cizme giymesi,

ö) Sehir sebekesine bagli su veya bu amaca yonelik yeterli kapasitede su deposunun bulunmasi,

p) Su, sebeke suyu disinda baska bir kaynaktan temin ediliyorsa, suyun dezenfeksiyonu icin gerekli tedbirlerin alinmasi, suyun bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yaptirilmasi, sonuclarinin saklanmasi ve analiz degerlerine gore suyun kullanilmasi,

r) Gecici bakimevlerinde; karantina odasi, hasta bakim odasi, yavrulu anne odasi, hayvan musahede odasi ile ameliyat odasinda uygun isitma ve aydinlatma sisteminin bulunmasi,

s) Hayvanlarin surekli sicakta ve sogukta kalmalarini onleyici tedbirlerin alinmasi,

ş) Hayvanlar icin kulube sistemi benimsenmis ise hayvan kulubelerinin metal olmayan oncelikle plastikten ya da tahtadan yapilmis olmasi,

t) Tellerle bolunen acik alanlarda tel delik araliklarinin hayvanlarin yaralanmalarini onleyecek sekilde yapilmasi,

u) Gecici bakimevlerinin peyzajinin yapilarak agaclandirilmasinin saglanmasi,

ü) Gecici bakimevlerinde olen hayvanlarin olum nedeni varsa olmeden once yapilan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuvar teshisleri, yapilmissa otopsi raporunun gecici bakimevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekim tarafindan Ek- 2 deki Sahipsiz Hayvan Kayit Defterine islenerek gecici bakimevinde muhafaza edilmesi,

v) Gecici bakimevlerinde 3285 sayili Kanuna tâbi, ihbari mecburî bir hastalik cikmasi halinde, gecici bakimevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekim tarafindan durumun resmî makamlara haber verilerek yetkililerce alinacak yasal tedbirlerin uygulanmasi ve uygulattirilmasi,

y) Gecici bakimevlerinde bulunan hayvanlarin talep ve sorumluluklarini ustlendiklerini taahhut etmeleri halinde, isteklilere verilmesi ve bu islemlerin kayit altina alinmasi,

z) Bu Yonetmeligin 50 nci maddesine gore el konulan hayvanlarin belediyelere ait gecici bakimevlerinde gerekli kontrol ve mudahaleleri yapilarak sahiplendirilinceye kadar bakiminin yapilmasi,

aa) Gecici bakimevlerinde ticarî amacla hayvan uretiminin yapilmamasi,

bb) Gecici bakimevlerini gezmeye gelen kisilerin kafeslerde bulunan hayvanlara dogrudan temasinin ve ulasmasinin onlenmesi icin gerekli tedbirlerin alinmasi,

cc) Gecici bakimevlerinde en az bir adet veteriner hekim ve her yuz hayvan icin en az bir adet hayvan bakicisinin bulunmasi,

çç) Kopeklerin konulacagi birimlere veya kafeslerine birden fazla hayvanin konulmamasi ancak mecburîyet varsa ayni mizac ile fiziksel acidan yapilari ve gucleri benzer hayvanlarin bir araya konulmasi ve hayvanlarin birbirlerine zarar vermesinin onune gecilmesi,

dd) Gecici bakimevlerinde ozel kisi, kurum ve kuruluslara ait hayvanlara tedavi hizmetlerinin gelirinin gecici bakimevinde kullanilmasi kaydiyla ve makbuz karsiliginda verilmesi,

ee) Gecici bakimevlerinde olusacak tibbi atiklarin, 2872 sayili Kanun ve yururlukteki ilgili mevzuatlar hukumleri cercevesince bertaraf edilmesi,

ff) Hayvanlarin gecici bakimevi disina cikmasini engelleyici tedbirlerin alinmasi,

gg) Temizlik sularinin uzaklastirilabilmesi icin yeterli egime sahip olan toplama kanal sisteminin kurulmasi ve foseptigin belediye tarafindan cekilmesinin saglanmasi,

ğğ) Gecici bakimevlerinde temizlik artiklarinin ve diskilarinin cop kutusu icinde bulunan, dayanikli ve yirtik olmayan, agzi baglanabilen naylon torbalar icine konulmasi ve kontrollu bir atik unitesinde yakilarak yok edilmesi veya 2872 sayili Kanun ve yururlukteki ilgili mevzuat cercevesinde bertarafinin saglanmasi zorunludur.

 

 

Ek 3 Kuduz Yönetmeliği

KUDUZ YONETMELIGI-18.1.2012

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120118-3.htm

MADDE 8- Kimliklendirme

MADDE 8 (1) Uc aydan buyuk kopek ve alti aydan buyuk kedi sahibi olanlar hayvanlarini kayit altina aldirmakla yukumludur. Sahipli olan kopek ve kedilere sahibinin talebi halinde daha genc yaslarda da olmak uzere veteriner hekimler tarafindan mikrocip uygulanarak onaylanmis kimlik belgesi verilir.

Bu hayvanlar koylerde muhtarliklar, belediye sinirlari icerisinde belediyeler tarafindan tutulmakta olan sahipli hayvan kayit defteri ile Bakanlik veri tabanina kaydedilir.

Belediyelerde tutulmakta olan kayitlar Bakanlik tarafindan denetlenir. Sahipli hayvanlarinkimliklendirme calismalarinda asagida belirtilen hususlara riayet edilir:(2) Belediyeler sorumluluk alanindaki sahipsiz kopek ve kedilerin sayisi ile bunlara ait bilgileri belediye kayitlari ve Bakanlik veri tabaninda guncel bir halde tutmak zorundadir. Sahipsiz kopek ve kediler belediyelerce uygun bir yontem ile bireysel veya suru bazinda isaretlenir, belediye veteriner hekimleri tarafindan belediye sahipsiz hayvan kayit defterine islenir, sayilari ve asilamalari hakkinda bilgiler belediye veteriner hekimleri tarafindan Bakanlik veri tabanina islenir,gerektiginde guncellenir.

 

 

Asilama

MADDE 9 (1) Sahipli ya da sahipsiz tum kedi ve kopeklerin yilda bir defa hastaliga karsi asilanmasi ile asi kayitlarinin tutulmasi zorunludur.

 

Madde 9 b) Belediye sorumluluk alanindaki veya muhtarlarin yazili talebi uzerine koylerdeki uc aydan buyuk sahipsiz kopek ve kedilerin belediye veteriner hekimleri tarafindan yilda bir defa asilanmasi, asilananlarin isaretlemesi (mikrocip uygulamasi, kupeleme ve benzeri) ve kayit altina alinmasi zorunludur.

Belediye veteriner hekimleri sahipsiz kopek ve kedilere yapilan asilamalari kayit altina almak ve Bakanlik veri tabanina islemekle yukumludur.

 

MADDE 10 (1) Hayvan sahipleri hastalikla mucadele amaciyla Yetkili Otorite tarafindan yazili olarak bildirilen talimatlari yerine getirmekle yukumludur. Hastaligin onlenmesi amaciyla hayvan sahipleri tarafindan asagidaki tedbirler alinir:

a) Hayvan sahipleri hayvanlarini hicbir sekilde terk edemezler. Hayvan sahipleri hayvanlarinin diger hayvanlarla ya da insanlar ile kontrolsuz bir sekilde temasini engelleyecek tedbirleri almak ve supheli temaslari il ve ilce mudurluklerine bildirmekle yukumludur.

b) Cesitli nedenler ile hayvan bakmaktan vazgecenler ya da hayvanlarina bakamayacak hale gelenler durumlarini belediyeler ve bakimevlerine bildirmekle yukumludur. Bu kisilerin hayvanlari bakimevleri, gonullu kuruluslar veya belediyeler tarafindan yeniden sahiplendirilmek ya da koruma altina alinmak zorundadir.

(2) Belediyeler ve muhtarliklar hastalikla mucadele amaciyla Bakanlik ile il ve ilce mudurlukleri tarafindan yazili olarak bildirilen talimatlari yerine getirmekle, supheli hayvanlari musahede altina almak amaci ile kullanilacak musahede yerlerini onceden hazirlamakla yukumludur.

Ayrica asagida belirtilen onlemleri alirlar:

a) Belediyeler gonullu kuruluslar ve muhtarliklar ile isbirligi icerisinde bakimevleri kurmak, sahipsiz hayvanlari hastaliga karsi korumak ve sahipsiz hayvan sayisini kontrol altina almakla yukumludur.

b) Belediyeler, gonullu kuruluslar ya da sahislar tarafindan kurulmus olan bakimevlerini hastaliga karsi alinacak onlemler konusunda desteklemekle yukumludur. Bakimevlerindeki hayvan sagligi uygulamalarini denetlemek ve gerekli uyarilari yapmak Bakanligin yetkisinde olup bakimevi yetkilileri Bakanligin yazili uyarilari dogrultusunda gereken uygulamalari yapmakla yukumludur.

c) Bakimevlerine getirilen hayvanlarin alindigi yerlerin kayit altina alinmasi, digerleri ile temas etmeden once tedavi ve kisirlastirmalarinin yapilip bireysel olarak ayrilmis bir alanda on dort gun boyunca karantina ve gozlem altinda tutulmasi zorunludur.

c) Karantina suresini tamamlayan hayvanlarin tam olarak iyilestikten sonra hastaliga karsi asilanmasi zorunludur. Ilk asi uygulamasindan sonra yapilacak rapel asisi uretici firma aksini belirtmemis ise yirmi bir gun sonra yapilir.

d) Kisirlastirilmayan ve hastaliga karsi asilanmayan hayvanlar bakimevlerinden salinamaz, alindiklari ortama geri birakilamaz.

(3) Kopek ve kedi gosterileri ya da iceriginde kopek ve kedilerin yer aldigi herhangi bir organizasyonu tertip edenler organizasyonun baslangic tarihinden en az bir ay once il ve ilce mudurluklerinden izin almak zorundadir. Il ve ilce mudurlukleri hastalik tehdidini dikkate alarak organizasyonlarin suresini kisitlama, tarihini degistirme, ilave tedbirler aldirma ya da tamamen yasaklama konusunda yetkilidir.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ek-4 Belediyelerin Görevi

 

5199 SAYILI KANUN

BELEDIYE GOREVLERI

Madde 7 - (1) Belediyeler;

a) Sahipsiz veya gucten dusmus hayvanlarin toplatilmasi, kisirlastirilmasi, asilanmasi, gerekli tibbi bakimlarinin yapilmasi ve isaretlenmesi, alindigi ortama geri birakilmasi, sahiplendirilenlerinin kayit altina alinmasiyla,

b) Gecici bakimevine gelen hayvanlari oncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayit Defterine kaydederek musahede altina almakla, gerekli tedavilerin yapilmasini, kisirlastirip asilanmasini ve isaretlenmesini muteakip alindigi ortama birakmakla, gecici bakimevlerine gelen hayvanlarin sahiplenilmesi icin yerel hayvan koruma gorevlileri ve gonullu kuruluslar ile isbirligi yapmakla,

c) Gecici bakimevinde bulunan tum hayvanlarin sahiplendirilmesi icin belediye ilân panolari ile belediyenin internet ortami ve diger tum yayin organlarinda duyuru yapilmasiyla,

c) Bolge ve mahallerindeki, ozellikle kopekler ve kediler olmak uzere, sahipsiz hayvanlarin bakimlari, asilarinin yapilmasi, isaretlenmesi ve kayitlarinin tutulmasinin saglanmasi, kisirlastirilmasi, alindigi ortama geri birakilmasi ve sahiplendirilmelerinin yapilmasi icin hayvan gecici bakimevlerine gonderilmesi gibi yapilan tum faaliyetlerde yerel hayvan koruma gorevlileri ve gonullu kuruluslar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun saglanmasiyla,

d) Sahipsiz hayvanlarin beslenmesi amaciyla, bolgesinde bulunan lokanta, isyeri ve fabrikalarin sahiplerinin uygun gormesi halinde isletmelerinde ve mutfaklarinda olusan hayvan beslemeye elverisli besin maddelerinin toplanmasıyla,yükümlüdürler.