5199 sayılı hayvan haklarını koruma kanunu hakkında değişiklik

5199 sayılı hayvan haklarını koruma kanunu hakkında değişiklik

4.686 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
Başlama tarihi:
Kampanyanın muhatabı:
TC CUMHURBAŞKANLIĞI ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Ipek Calıskan

Fark ettiniz mi bilmem ama ilgili kanunda  'hayvan' tanımı yok...

Kişiye öğretilmiş veya kültürel olarak hafızasına işlenen bir tanımdan öteye gidemeyen, kafasında oturtamadığı, gönlünde bağ kuramadığı her cana zulmü ve eziyeti halel gören vatandaşlarımızın hayvanı kendinden aşağı görmesi ile başladı her şey.

Bu sebep ile ilgili kanunda tanımına yer verilmeyen bir canlının, direk kategorize edilip terim haline getirilen 'evcil hayvan', 'sahipsiz hayvanı' ayrımından öte ne demek olduğu üzerinde kamu spotu oluşturulması kanaatindeyim.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun, Kabahatler Kanunu kapsamında olmasından dolayı; hayvana şiddet ve istismarın sadece idari para cezası olarak karşılık bulması bu insanlık dışı eylemlerin önünü kesmemekte, caydırıcılık unsuru olmayan cezalar potansiyel fail adaylarının önüne geçememekte ve taktir edilen ceza miktarları vatandaşlarımız tarafından yetersiz bulunmaktadır.

Türk Ceza ve Adalet sisteminin felsefesi gereğince caydırıcılık ve suç önleyici etkiler Kabahatler Kanunu aracılığı ile sağlanamadığından, hayvan dostlarımıza karşı işlenen suçların TCK kapsamında değerlendirilebilmesi ve hayvanlara karşı kötü muamele, psikolojik-fiziksel şiddet içeren, cinsel istismar, dövüş, zehirleme vb. gibi eylemlerin gerektiği şekilde ve sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı olmaksızın, görevini kötüye kullanan yerel yönetimler de dahil olmak üzere cezalandırılması için gereken değişikliğin ivedilikle yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

4.686 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.