Kampanya Kapatıldı

FSM (PTT) Hastanesi yerinde kalsın ve tüm üniteleriyle daha nitelikli hizmet versin

Bu kampanya 468 destekçiye ulaştı


 

Basına ve Kamuoyuna

Bilindiği gibi bir süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi(PTT Hastanesi) konusunda bir dizi gelişme yaşanmaktadır. 

Hastanenin kadın doğum ve çocuk klinikleri kapatılarak hastalar başka hastanelere yönlendirilmiş, bu kliniklerde  görev yapan doktor ve sağlık personeli ise Sancaktepede  kurulan yeni hastaneye gönderilmiştir.

Gelişen tepkiler üzerine bu klinikler açılmış  gibi gösterilmeye çalışılmış, göstermelik çözümler üretilme yoluna gidilmiştir.

Ancak pratikte durum değişmemiştir: Hastalar diğer hastanelere sevk edilmeye devam edilmekte, kadın doğum ve çocuk klinikleri bugün için hala kapalı durumdadır.

Kadın doğum ve çocuk klinikleri belirsizliğini devam ettiren FSMEAH’ni bekleyen daha büyük tehlike ise "şehir hastanesi" politikası ile gündemdedir. Şehir içindeki kamu hastanelerini kapatmaya, işlevsizleştirmeye,ikincil hastane konumuna itmeye; bunun yerine şehir dışında büyük hastane kompleksleri inşa etmeye yönelik bu politika, kamu sağlık hizmetlerini erişilebilir olmaktan çıkarmakta, kamu sağlığı politikasını “kâr’a endekslemektedir.

Diğer yandan hastanenin bugünkü fiziki altyapısı ve organizasyonu da yetersizdir. Hastane günlük ayakta 5000 hastaya hizmet verirken yatak kapasitesi ise 300 civarındadır. Dolayısıyla hastanenin fiziki altyapısının geliştirilmesi, yeni binaların eklenmesi gerekmektedir.

Bizler FSM Hastanesi İnisiyatifi olarak bir araya gelen çeşitli kitle örgütleri ve STK’lar olarak diyoruz ki; FSMEAH’nin kapatılması, işlevsizleştirilmesi ya da hizmetlerinin daraltılmasına yönelik hiçbir uygulama ve girişimi kabul etmeyeceğiz. Kadın doğum ve çocuk kliniklerinin acilen tam kapasite ile hizmet verir hale getirilmesini istiyoruz. Yerinde ve yeniden yapılanma süreci hayata geçirilerek FSMEAH tüm üniteleri ile nitelikli, çağımıza uygun sağlık kompleksi işlevi kazandırılmasını talep ediyoruz.

Bu doğrultuda bir imza kampanyası başlatıyoruz. Hastane önünde, meydanlarda, pazarlarda, parklarda, toplu ulaşım alanlarında imza masaları açacağız. Broşürler dağıtacağız. Tek tek ve toplu olarak sorunu halkımızla paylaşacağız. FSMEAH’ne sahip çıkacağız. Herkesin de sahip çıkmasını sağlayacağız.

1- Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmetini daraltmaya, taşınmasına, işlevsizleştirmesine, kapatılmasına yönelik uygulamalardan rahatsızız ve karşısındayız. Hastanenin yerinde kalmasını ve tüm üniteleriyle daha nitelikli hizmet vermesini talep ediyoruz.

2- Hastanenin fiziki altyapı ve kapasitesinin geliştirilmesini, bu doğrultuda şu anki hastane yerleşkesiyle Eski Üsküdar Yolu Caddesi arasında kalan ve PTT ye ait arazinin Sağlık Bakanlığına devredilerek burada modern bir hastane yerleşkesinin yapılmasını ve sağlık hizmetinin kamu eliyle yürütülmesini talep ediyoruz.

FSM (PTT) Hastanesi İnisiyatifi

www.facebook.com/fsminisiyatifi
www.twitter.com/fsminisiyatifi
fsminisiyatifi@gmail.comBugün FSM imzanı bekliyor!

FSM İnisiyatifi bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «TC Başbakanlık: FSM (PTT) Hastanesinin yerinde kalmasını ve tüm üniteleriyle daha nitelikli hizmet versin». FSM ve imza atan diğer 467 kişiye katıl.