Petition Closed
Petitioning TBMM

Yabancı tabelalar ağır vergilendirilsin

Yurt içinde bir çok ticari işletme yabancı kökenli sözcüklerden oluşan marka adı kullanmaktadır. Bu işletmelerin, marka adlarını içeren, yerleşke ve tanıtım tabelaları, sokaklarımıza adeta sömürgeciler tarafından işgal edilmiş bir yurt görünümü vermektedir.        Bu durum, kendi değerlerleri ışığında yaşamaya çalışırken dahi güçlük çeken toplumumuzda olumsuz bir baskı oluşturmaktadır. Devletimizin bazı caydırıcı yaptırımlarla bu olumsuzluğun önüne geçmesi gerektiğini düşünüyorum.

İşbu gerekçelerden ötürü, aşağıda sıraladığım önlemlerin alınmasını talep ediyorum:

Yabancı kökenli sözcüklerden oluşan marka adı, ilgili yasa onaylanmadan önce alınmışsa, mevcut vergilendirme oranının on katı  değerinde vergilendirilmesi;
İlgili yasadan sonra, işletme ruhsatı alabilme koşullarından birinin de “İşletme Adının Türkçe Kökenli Seçilmesi” koşulu olması;
Bu konudaki tek istisna ise, işletme merkezinin  yurt dışında bulunmasıdır.

Türkçemizin korunarak, yeni nesillere daha sağlıklı aktarılması ve milli bilincin toplumun her seviyesine iletilebilmesi için hayati önem arz eden bu bir kaç kuralın en kısa sürede yürürlüğe girmesi hususunda;

Gereğini önemle arz ederim.

This petition was delivered to:
  • TBMM

    Gökbey Uluç started this petition with a single signature, and now has 500 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Not sure what to do? Help this petition by signing!