"Psikolog olunmadan, Klinik Psikolog olunamaz"

"Psikolog olunmadan, Klinik Psikolog olunamaz"

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.
25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
Özgür Özel (CHP Grup Başkanvekili) ve tarafına Klinik Psikolog bu kampanyayı başlattı

(Bu kampanya Anadolu Psikologlar Derneği Tarafından Desteklenmektedir

 www.anadolupsikologlardernegi.org.tr)

Hazırlanmakta olan Ruh Sağlığı Yasa Tasarısında Lisans eğitimi psikoloji olmayanlara Lisansüstü eğitim ile Klinik Psikolog unvanı verilmektedir. Bu durum Psikologların mesleki sınırlarının ihlal edilmesine neden olmaktadır.

İlgili yasa teklifinin 3. Maddesinin gğ.Fıkrasının (ç) bendinde yapılan: ”Klinik Psikolog: Psikoloji lisans eğitimi üzerine klinik psikoloji alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış veya psikoloji lisans programında bir yıl bilimsel hazırlık eğitimi ve klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi üzerine klinik psikoloji doktorası yapmış meslek mensubudur” tanımının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini talep etmekteyiz:

”Klinik Psikolog: Psikoloji lisans eğitimi üzerine klinik psikoloji alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış meslek mensubudur”

Gerekçe: 

Ülkemizde Psikolog unvanı, yalnızca psikoloji lisans mezunu olanların yasal hakkıdır. Yeni Ruh Sağlığı Yasa tasarısında, Psikoloji Lisans mezunu olmayan mühendis, mimar, avukat, veteriner, rehber öğretmen vb. akla gelebilecek tüm meslek mensuplarına lisans üstü eğitim ile Klinik psikolog unvanı verilmesi, psikologların meslek sınırlarının açık ihlali anlamı taşımaktadır ve tarafımızca kabul edilemez bir durumdur. 

Yasa görüşmeleri sırasında ve sonrasında lisans mezuniyeti psikoloji olmayan bölümlerin de lisans üstü eğitimle klinik psikolog olabilecegi yönünde görüş bildirerek tüm psikologları hayal kırıklığına ve hayrete düşüren meslek örgütü, buraya imza veren ve bizimle aynı görüşe sahip binlerce psikolog meslektaşımızın görüşünü kesinlikle hiç bir şekilde temsil etmemektedir. Psikolog olmadan Klinik Psikolog olma yolunu açan bu tanımlamayı yapanları psikologlar ve tarih hiçbir zaman affetmeyecek.

Niteliği her ne olursa olsun, Lisans mezuniyet ünvanı Psikolog olmayan hiçbir meslek mensubu Yüksek lisans ile Klinik Psikolog olamaz.

Buna öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinin Psikolojik Danışmanlık ve rehber öğretmenlik bölümü mezunları da dahildir. Gerek rehber öğretmenlerin gerekse diğer lisans mezunlarının Klinik psikoloji alanında yapacakları lisans üstü eğitimin YÖK Lisans üstü yönetmeliklerine göre kendilerine yalnızca bilim uzmanlığı vermesi mümkündür.

Asıl amacı Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmeti vermek olan Eğitim Fakültesi PDR bölümü mezunlarının, okudukları bölümün Psikoloji lisans programlarına benzerliği gerekçe gösterilerek de bu unvan verilemez. Her iki bölümün de kuruluş amaçları ve mezuniyet unvanları farklıdır.

YÖK daha önce bu konudaki ayrımı net olarak yapmış ve PDR mezunlarının Psikolog olarak tanimlanamayacağını ilan etmiştir.

Yasa tasarısında, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu olan Rehber öğretmenlere Bilimsel hazırlık, Klinik psikoloji yüksek lisansı ve ardından yapacakları Doktora egitimi sonrası Klinik psikolog unvanı verilmesini doğru bulmuyoruz. 

Bu 3 şartı sağlayan PDR bölümü mezunlarına verilebilecek unvan; YÖK lisans üstü ünvan kriterleri doğrultusunda, Psikolog ifadesinin hiçbir şekilde yer almayacağı, Rehberlik ve Danışmanlık ifadeleri ile sınırlandırılmış Klinik psikoloji bilim uzmanlığı şeklinde tanımlanabilir.

Psikoloji ve PDR bölümü dışındaki diğer lisans mezunlarının ise, klinik psikoloji alanında Lisans üstü eğitime kabul edilmesini ve kendilerine bu alanla ilgili herhangi bir unvan verilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

İletişim:Anadolu Psikologlar Derneği https://instagram.com/anadolupsikologlardernegi?igshid=1e9l6f6gtihyf

https://twitter.com/AnadoluPskDER?s=09 

https://www.facebook.com/anadolupsikologlardernegi/ 

www.anadolupsikologlardernegi.org.tr

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.
25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.