2019 Seçimlerinde FERMUAR MODELİ istiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Türkiye'de, erkek egemenlikten şikayet etmek yerine, kadınların ve erkeklerin, sayısal olmasa da, göreceli olarak "fırsat eşitlikçi" bir seçim modelinde yerelin ve genelin, ülke yönetimin içerisinde olmaları gerekir.

Kısaca ve net olarak talebimiz şudur:
Muhtarlıkların çoğu kadın adaylara bırakılsın...
Belediye Başkanlıklarında, her ildeki seçilebilir yerlere...
TBMM Milletvekil Adaylıklarında, her ilde, sırayla 1 erkek, 1 kadın, 1 erkek, 1 kadın şeklinde

FERMUAR MODELİ ADAYLIK SİSTEMİYLE, 2019 Seçimlerine girilsin..

Tüm Siyasal kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kanaat önderlerimiz, siyasal partilerimiz bu teklifimizi destekleyeceğini, açıkca beyan etsinler...

En içten saygılarımla, Türk ve Dünya Kamuoyuna arz ederiz.

Türkiye Kadın Düşünce Grupları adına
Asker Avşar / İletişim Bilimci, İletişim Terapisti, Sosyolog, Yazar