Doğrulanmış başarı

Tarihi Göztepe Tren İstasyonu yıkılmasın

Bu kampanya 999 destekçi ile değişim yarattı!


1871 yılından bu yana sadece İstanbullu'ya değil, Anadolu'dan gelip Haydarpaşa limanı üzerinden bu şehirde yeni bir hayata başlayan herkese hizmet etmiş, anılarında yer tutmuş, tarihi ve mimari değer taşıyan Göztepe tren istasyonun yıkılmasına izin vermeyin. Eğer Hızlı Tren projesi kapsamında ihtiyacı karşılamadığı düşünülüyorsa, yeni bir fonksiyon kazandırılıp korunarak İstanbul halkına hizmet vermesi sağlanabilir. Bu yıkımlarla, kentin ve kentlinin anıları da alaşağı edilmekte, hafıza kayıplarına neden olunmakta. Lütfen istasyonla birlikte hafızamızın da yıkılmasına izin vermeyin. Bugün Ayşe Banu imzanı bekliyor!

Ayşe Banu Tuna bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: Tarihi Göztepe Tren İstasyonu yıkılmasın». Ayşe Banu ve imza atan diğer 998 kişiye katıl.