Doğrulanmış başarı

Erzurum ili Tortum ilçesi Pehlivanlı Beldesindeki Kireçli Köprü olarak bilinen ve restorasyondan sonra taşıt trafiğine kapatılan köprüyü lütfen hafif taşıt trafiğine açtırınız.

Bu kampanya 27 destekçi ile değişim yarattı!


Pehlivanlı Beldesi Derekapı Mahallesi Güvütkapı mevkiinde bulunan ve yüzyıllardır gerek bizim ve gerekse diğer belde ve köylerin Erzurum-Artvin karayolu ile bağlantısını sağlayan Kireçli Köprü, yaklaşık bir yıllık bir çalışma ile restore edilmiş ancak yaya trafiği dışında trafiğe kapatılmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1600 m mesafede Kireçli Köprünün işlevini yerine getirmesi düşüncesiyle başka bir köprü inşa edildiğinden mevcut durum diğer belde ve köy sakinleri için bir problem arz etmeyebilir. Ancak, bu mevkide ikamet eden ve ortalama 40 haneyi temsil eden bizler için mevcut durum, yanı başımızdaki köprü dururken yaklaşık 3200 m’lik bir mesafeyi dolaşmak zorunda kalınması nedeniyle büyük mağduriyet arz etmektedir.

Restorasyon çalışmalarının başlayacağı günlerde mahallemiz sakinlerine karşıya geçişlerde kullanmak için bir başka köprü talebinde bulunulduğunda restorasyonun 5-6 ay süreceği ve bu süre zarfında yaklaşık 1600 m ilerdeki köprü ile yetinilmesi gerektiği ve restorasyon tamamlandığında zaten hafif taşıtlara yol verileceği bildirilmiştir. İlgililerin bu yöndeki söz ve beyanatlarına olan itimadımız sebebiyle geçen süre zarfında sabretmiş ve mağduriyeti gidermek amacıyla ilgili kurumlar nezdinde daha önce herhangi resmi bir girişimde bulunulmamıştır.

Devletimiz tarafından kilometrelerce mesafedeki 4-5 hanelik mezralara bile oradaki vatandaşların ihtiyacını karşılayacak tedbirler alınmakta ve bu meyanda yol, içme suyu, elektrik ve köprü gibi hizmetler sunulmakta iken yanı başımızda duran köprünün işlevsiz bırakılması hiçbir akıl ve mantık ile izah edilememektedir.

Restorasyondan sonra Kireçli Köprünün araç trafiğine kapatılması önceden kararlaştırılmış ise bu durumda yeni köprünün 1600 m ileri bir mesafede değil de eski köprünün (Kireçli Köprü) hemen yanı başında inşa edilmiş olması halinde hem maliyet açısından büyük tasarruf sağlanacak (tarıma elverişli arazilerin çok kıt olduğu bölgede kıymetli tarım arazileri istimlak edilerek tarım dışı bırakılmıştır) hem de gelinen noktada insanlar mağdur edilmemiş olacaktı (çoğu yaşlı ve kadınlardan meydana gelen en az 40 hanelik nüfusun  ulaşım imkânları ellerinden alınmıştır).

Bir başka dikkat çeken nokta ise trafiğe açılacağı gerekçesiyle köprünün aslına uygun restore edilmediği gerçeğidir. Büyüklerimiz tarafından köprünün orijinal halinin meşhur Mostar köprüsü benzerinde olduğu gibi kemer şeklinde olduğu ve şimdiki gibi düz olmadığı vurgulanmaktadır. İlgililer tarafından bu durum, “köprünün trafiğe açılacağı için aslına uygun olarak restore edilmediği” şeklinde izah edilmiştir.

Ancak, restorasyon işlemi yaklaşık iki aydır tamamlanmış olan köprünün trafiğe açılması beklenirken "Anıtlar Yüksek Kurulunun köprünün trafiğe açılmasına izin vermediği" gerekçesiyle  bu konudaki beklentilerimiz tamamen boşa çıkarılmıştır.

Köprünün restorasyon işleminin başlangıcından bugüne kadar geçen süre zarfında mağdur edilmeyeceğimize olan inancımız ve yetkililere olan güvenimiz tam olduğundan gelinen noktada böyle bir problemin söz konusu olması bizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır.

Kireçli Köprünün işlevsiz bırakılması nedeniyle beldemiz merkezinden hareket eden vasıtaların Erzurum’a gidiş-gelişlerde diğer köprüyü kullandıkları için semtimize uğramaması özellikle de yaşlı ve kadın nüfus açısından büyük sıkıntılar doğurmakta, ayrıca semtimizin taşımalı eğitim kapsamına alınmamış olması sebebiyle de özellikle kış aylarında okula giden çocuklar ciddi zorluklar yaşamaktadır.

Hafif taşıt trafiğine açılması halinde yüzyıllardır hizmet veren köprü yine eski günlerdeki gibi inşa amacına uygun olarak hizmet vermeye devam edecek ve bu semtte ikamet eden özellikle de yaşlı ve çocuk nüfusun mağduriyeti giderilmiş olacaktır.Bugün Abdurrahman imzanı bekliyor!

Abdurrahman Kara bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: Erzurum ili Tortum ilçesi Pehlivanlı Beldesindeki Kireçli Köprü olarak bilinen ve restorasyondan sonra taşıt trafiğine kapatılan köprüyü lütfen hafif taşıt trafiğine açtırınız.». Abdurrahman ve imza atan diğer 26 kişiye katıl.