Multiple Miyelom hastalarının idame tedavisi karşılansın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Multiple Miyelom hastaları desteğinizi bekliyor!!!!!

Lütfen ilaçlarımızın SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından ödenmesine destek olunuz.

Multiple Miyelom tüm tedavi seçenekleri kullanıldığında tamamen iyileşebilen, ilerlemesi durdurulan ve geriletilen, ilaçları düzenli kullanıldığında yaşama devam edilebilen, nedeni ise bilinmeyen bir hastalıktır. Al Amiloidoz; amiloid proteinlerin sinir ve organların etrafında birikerek yetmezliklerine yol açan bir kanser hastalığıdır. İstatistiksel olarak yüz binde iki-üç kişide görülen bu hastalığın ülkemizde daha yaygın gözükmeye başladığını söylüyor. İlerlemesi böbrek yetmezliğine, omurga kırıklarına ve beyin akciğer gibi organların etkilenmesine ve plazma hücreli lösemiye sebep olmaktadır.

Hastalık asla tamamen yok edilememekte, edilse bile geri dönmektedir. Hastalarımızın bir kısmı nakilden sonra kalıntı hastalık taşımakta bir kısmı ise taşımamaktadır. Özellikle teşhiste genetik riski olan az sayıdaki hastada nakille birlikte hastalık, tamamen temizlense bile daha güçlü şekilde geri gelebilmektedir. Bu da hastalığı daha dirençli hale getirebilmektedir.

Bu nedenle ülkemizde üretilen bortezomib ve lenalidomid etken maddeli ilaçların nakil sonrasında da cevap ne olursa olsun hastalık ilerleyene kadar verilmesi gerekmektedir. Bu tedavi hastalığın ilerlemesini ciddi şekilde yavaşlatmaktadır hatta bazen tamamen durdurmaktadır (%30-35 hastada 10 yıldır hastalıktan kalıntı bile olmayabilmektedir). Ayrıca bu sayede daha kuvvetli ve pahalı ilaçlara ihtiyaç azalmakta ve maliyetler azaltılarak tasarruf da sağlanmaktadır.

Bu nedenle ülkemizde üretilen bu ilaçların ödemesine bir imza da siz verin.

Multipl Myelom ve Amiloidoz hastası olmak kaderimiz olmasın.Hastalarımızın büyük kısmı 65yaş üzeridir. Sevdiğiniz büyüğünüzün, ailenizin de bu hastalığa yakalanabileceğini unutmayın. Bir imza da siz verin.