Istranca (Yıldız) Dağları Milli Park İlan Edilsin... Taş Ocakları KAPATILSIN ve yaşanılan çevre katliamı durdurulsun...

Kampanya Kapatıldı

Istranca (Yıldız) Dağları Milli Park İlan Edilsin... Taş Ocakları KAPATILSIN ve yaşanılan çevre katliamı durdurulsun...

Bu kampanya 217 destekçiye ulaştı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI & ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI... tarafına Levent kahraman bu kampanyayı başlattı

Istranca Dağları’nda ormanların yok edilmesi ile açılan onlarca taşocağı çevreyi tehdit etmeye devam etmektedir. Havadan çekilen fotoğraflar Trakya’nın oksijen deposu, aynı zamanda da su kaynakları olan Istrancalar’ın nasıl bir felaketle karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır. Üstelik bu alanda yeni ocaklar kurulmaya devam etmektedir.
Istrancalar’da bugüne kadar binlerce ağaç yok edilmiştir. Bu nedenle doğal su kaynakları risk altındadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın bölgeyi ekoturizm alanı ilan etmesine rağmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Istranca Dağları’nın hemen her yerinde taş ocağı açılmasına izin vermeye devam etmektedir.Yok edilmeye çalışılan ormanların Trakya topraklarında yaşayan 1,5 milyona yakın insanın su kaynağı ve oksijen deposudur.Istrancalar’da ruhsatlı ve ruhsatsız yaklaşık 85 taşocağı açıldığı göz önüne alındığında tehlikenin boyutları bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Yapılacak kampanya ile çocuklarımızın geleceği olan ormanlar korunmalı ve yaşanılan bu çevre felaketi biran önce durdurulmalıdır. 

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 217 destekçiye ulaştı