E-Kitap ve E-Dergilere Yapılan KDV Zammı Geri Alınsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Yaşanan ekonomik olumsuzlukların çözümü olarak sunulan vergi zamları kapsamında elektronik kitap, dergi ve gazetelere 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yapılan ve 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak zamlar, sadece okuru değil yayıncılık sektörünü de sıkıntıya sokacak türdendir. 

Döviz fiyatlarındaki yükseliş ve yaşanan diğer olumsuzluklar nedeniyle zaten zor durumda olan yayıncılık sektörü, dijital ürünlerine yapılan bu zamla birlikte çok daha zor bir döneme girecektir.

Bu oranlar, aynı zamanda korsan kitap basımının ve satışının da tetikleyicisi olacaktır. Bu yüzden yapılan bu vergi zammının geri alınmasını talep ediyoruz.

 

İlgili ifadeler:

"Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)" dendi. Söz konusu (a) bendindeyse "Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18" ifadesi geçiyor.