Türk Birliği Bakanlığı Kurulsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Günümüz dünyasında güçlü olmanın yolu birlik olmaktan geçmektedir. Bu anlayış ile hareket ederek 1789 yılında on üç İngiliz sömürge eyaleti birleşerek şimdiki ABD’yi kurdular. 1945 yılında yedi ülke ile kurulan Arap Birliği’nin bu gün tam yirmi iki üye ülkesi var. Soyları ayrı, dilleri ayrı, ekinleri (kültürleri) birbirinden değişik ve hatta yıllarca birbiriyle çatışan mezheplerin oluşturduğu altı kurucu ülke Avrupa Birliği’ni oluşturdular ve bu gün yirmi sekiz üye ülkeden oluşmaktadırlar. Afrika ülkeleri de 2002’de elli üç üye ülkenin katılımıyla kendi birliklerini oluşturdular.

Peki ya biz; dili, ekini, özü, kökü bir olan Türkler ?

Günümüzde yedi bağımsız Türk devleti arasında bir Türk Birliği olmadığı gibi bu birliğin kurulması için de hiçbir engel yoktur. Bu birlik gereklidir ve gerçekleştirilebilirdir. Bu birlik kurulmalıdır, kurtuluşumuz ve yükselişimiz ancak Türk Birliği ile mümkün olacaktır.

TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı olarak halihazırda bulunan yedi bağımsız Türk Devleti arasında bir birlik olmasını istiyoruz. Bu birlik yönünde çalışacak, ilişkilerin geliştirilmesini sağlayacak ve bir birlik düşüncesiyle hareket edecek bir Türk Birliği Bakanlığı’nın kurulmasını, çalışmaların ivedilikle sürdürülmesini talep ediyoruz.Bugün TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı imzanı bekliyor!

TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Türkiye Büyük Millet Meclisi: Türk Birliği Bakanlığı Kurulsun». TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı ve imza atan diğer 7.103 kişiye katıl.