Diskromotopsi (Renk Körlüğü) Vatan'ı Müdafaaya Engel Değildir !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


  •  Renk körlüğü Vatanı müdafaa etmeye engel değildir !!!

Diskromatopsi ( renk körlüğü ) bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması sonucu ortaya çıkan Bir Hastalıktır Ama ''Engel'' Değildir.

Renk körlüğü çoğu kişinin tahmin ettiği gibi her şeyi siyah beyaz görme değil çok karışık ve iç içe bulunan renkleri karıştırmaktır. Bunu günlük hayata etkisi olmamakla beraber kolluk kuvvetlerine çok büyük yararı vardır.

Günümüzde renk körlerinin askerlik görevlerini yapabiliği fakat kolluk kuvvetlerine personel olarak alınmaması gibi bir sorunla karşı karşıyayız.

Diskromatopsi (Renk Körlüğü) olan insanlar, Emniyet Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, Grafiker, İtfaiye, Elektrik ve Elektronik, Tekstil, Göz Doktoru, Pilot, Denizci vb. birçok meslek gruplarında renk körlüğünden dolayı hizmet verememektedir. Milyonlarca insan bu mesleklerden birinde hizmet vermek, Emniyet Müdürlüğünde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak bu vatana hizmet etmek için ülkemizde bu engelin kalkmasını beklemektedir.

Renk körleri hayatlarında bir sorun yaşamamış , suç doğurmamış ve sorun teşkil etmemişlerdir. Renk körlüğü ehliyet, silah ruhsatı, silah taşıma ve kullanmanın olduğu meslek gruplarında engel teşkil etmediği için kaldırılmıştır ve renk körü hastaları hatta "Er" statüsünde askere alınabiliyor ve bu kişiler askere alınırken renk körü olup olmadığına kimse bakmıyor , ancak diğer meslek gruplarında renk körü olanlar malesef ki yer bulamıyor ve hatta fiziki yeterlilik testi ve mülakatlara gerek duymadan , ön sağlık muayenesinden direk eleniyor.

Renk körleri kamuflajı normal gören insanlara kıyasla daha çabuk ayırt edebilmektedir. 2. Dünya savaşında renk körleri kahraman niteliği almışlardır sebebi ise Renk körleri II. Dünya Savaşı sırasında savaş bombardıman uçaklarında gözlemci olarak görev yapmışlardır. Bunun sebebi bu kişilerin kuş bakışı olarak kamufle edilmiş stratejik noktaları net görebilmeleriydi. Bu özellikleri sebebiyle de gizlenmiş hedefleri görerek vazifelerini eksiksiz bir biçimde tamamlamışlardır. Doğuştan gelen ve tedavisi mümkün olmayan bu hastalık birçok Avrupa ülkesinde bir engel olarak görülmediği gibi bazı ülkelerde renk körü olan kişiler doğada kamufle olan canlıları ayırt edebilme özelliklerinden ötürü kolluk kuvvetlerinde özel olarak istihdam edilmektedirler.Tabii ki renk körlerinin bu özel yeteneğini sadece düşmanın yaptığı kamuflajları bulmak için kullanmamışlar aynı zamanda kamuflajları yapmak için de onlardan yararlanmışlar...
Araziye uyum sağlamış en başarılı kamuflajları bile anında fark eden konunun askeri uzmanları, renk körlerinin yaptığı kamuflajları fark etmekte oldukça zorlandıkları gibi normal kişiler (renk körü olmayanlar) tarafından çok başarılı olarak tanımlanan kamuflajların renk körü olanlar tarafından kilometrelerce uzaktan fark edildiği bile oluyormuş... Renk körlüğü diğer ülkelerde bir hastalık değil askeri stratejilerde özel bir yetenek olarak görünmektedir.

  • Buda Bir Renk Körlüğünün Engel Değil Özel Bir Ayrıcalık Olduğunun Kanıtıdır!

Görüldüğü üzere renk körlüğünün hiç bir zararının olmadığı , hatta tam aksine yararı olduğunu görüyoruz.

Artık Ülkemizde de Renk Körlüğü Engeli Yasasının Diğer Ülkelerde de Olduğu Gibi Engel Değil '' Ayrıcalık '' olduğunun farkına varılmasını ve bu yasanın değiştirilmesini arz ediyoruz.

Emniyet Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlarda da renk körlüğü sorun teşkil etmediği için kaldırılmasını istiyoruz.Böyle bir durum söz konusu değil ise Diskromatopsi (Renk Körlüğü) yaşayan insanların engelli kadrosunda görev yapmalarını talep ediyoruz.

Birçok ülkede her hangi bir sorun teşkil etmeyen renk körlüğünün bizim ülkemizde de sorun teşkil etmesini istemiyoruz...!Bugün Burak imzanı bekliyor!

Burak Dumlu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Türk Silahlı Kuvvetleri : Diskromotopsi (Renk Körlüğü) Vatan'ı Müdafaaya Engel Değildir !». Burak ve imza atan diğer 926 kişiye katıl.