Ett Självständigt Skåne!

0 have signed. Let’s get to 100!


Vi i Skåne vill ha ett självständigt Skåneland! Resten av Sverige hatar redan oss och vi klarar oss mycket bra utan dem. Hur svårt kan det vara liksom. Alla riktiga skåningar har alltid velat ha ett självständigt Skåneland så skriv under namninsamlingen vettja! För ett självständigt och enat Skåneland!Today: Daniel is counting on you

Daniel Nilsson needs your help with “Sveriges Riksdag: Ett Självständigt Skåne!”. Join Daniel and 55 supporters today.