Endring av Midlertidig lov om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse!

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Vi bosniere kom til Norge som en gruppe krigsflyktninger og er registrert av med status «KOLLEKTIV BESKYTTELSE» i stedet for «FLYKTNINGER». Dette er et unntak som ble benyttet kun i forbindelse med bosniere, aldri før og aldri siden.

Under krigen i Bosnia og Hercegovina kom en del av oss til Norge som kvoteflyktninger, mens andre ba om asyl ved ankomst.

Vi ble registrert som asylsøkere. Ved en midlertidig lovendring i Utlendingsloven §34 har Stortinget i 1996 bestemt at vi skulle få "kollektiv beskyttelse".

Denne avgjørelser førte til at alle bosniere faller under en annen kategori av innvandrere som fører at våre rettigheter til blant annet pensjon er ikke de samme som for andre flyktninger. Kravet om 40 år botid i Norge for å oppnå full rett til pensjon rammer mange av oss hardt.

Her er det viktig å påpeke at vi den flyktninggruppe som i følge SSB er best integrert i norsk samfunn, med det høyeste antall sysselsatte og i utdanning, og færrest med trygdeytelser.

Det oppleves som urettferdig at vi, som i alle år har bodd og jobbet i Norge ærlig og har gjort vårt ytterste for å bidra til dette landet, ikke får rettigheter vi bør ha.

På vegne av alle bosniere i Norge ber vi nå Stortinget om en revurdering av avgjørelsen om vår tidligere status.

Beslutningen om at vi ikke får flyktningstatus men en kollektiv beskyttelse i praksis betyr en forskjellsbehandling fra alle andre flyktninger i Norge. Å rette det nå ville vært rettelse av en historisk urett, noe vi håper det norske Storting vil gjøre.

Vi bosniere som folkegruppe er meget takknemlige for at vi har mulighet til å bo, jobbe og bidra på en positiv måte til vårt nye hjemland Norge. Alt vi nå ber om er at Norge behandler oss på en måte som vi har gjort oss fortjent til.