Stopp kvotejakt på gaupe før det er for sent!-Stop state sanctioned hunt on lynx in Norway

0 have signed. Let’s get to 25,000!


Til Statsminister Erna Solberg, Klima og Miljøminister Sveinung Rotevatn og Energi- og miljøkomiteen v/Kjetil Kjenseth.

54 out of an estimated population of 323 lynxes can be shot in Norway through a government-sanctioned hunt this winter!
We are petitioning the Prime Minister of Norway and the Minister of the Environment, in charge of carrying out the hunt, and also Chair of the Standing Committee on Energy and the Environment, Kjetil Kjenseth. Please sign the petition and share it. STOP the hunting of lynx in Norway before it is extinct!

54 AV 323 GAUPER KAN SKYTES I ÅRETS GAUPEJAKT!
Høsten 2015 rykket gaupa opp fra status sårbar til Status STERKT TRUET på Norsk Rødliste 2015, en liste laget av Artsdatabanken over arter som er i fare for å dø ut fra Norge. Til tross for at gaupa er mer truet enn tidligere, tillater myndighetene kvotejakt også i år. 1. februar gikk startskuddet for årets gaupejakt. Gaupebestanden ble i 2019 beregnet til i ca. 323 dyr i Norge, ut fra 55 registrerte familiegrupper.
Stortinget har gjennom rovviltforliket bestemt at vi kun skal ha 65 familiegrupper av gaupe i Norge, noe som tilsvarer ca. 385 gauper totalt. Og myndighetene tillater nå gaupejakt selv om antallet familiegrupper av gaupe ligger uforsvarlig LANGT UNDER bestandsmålet.
Det åpnes for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge i perioden 1. februar til 31. mars. I alt kan 54 gauper felles!
Det er i regionene Vest-Norge, Sør-Norge, Oppland og Midt-Norge at det åpnes for kvotejakt på gaupe i år. I Vest-Norge, hvor det ikke er fastsatt bestandsmål for gaupe, åpnes det for kvotefri jakt. Det åpnes også for kvotefri jakt i Midt-Norge i hele Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet, samt i kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag. I de øvrige regionene (inkludert de øvrige delene av Midt-Norge, region 6) er kvoten satt til 54 dyr, der maksimalt 18 av dem kan være hunndyr.
I FLERE OMRÅDER I NORGE ER DET FÅ ELLER INGEN GAUPER IGJEN!
I rovviltregionene i region 5 (Hedmark) og 7 (Nordland) og region 8 (Troms og Finnmark) blir det IKKE kvotejakt på gaupe i år fordi det nesten ikke finnes gauper igjen i disse områdene! I tillegg er gaupa utsatt for ulovlig jakt, noe SOM DET IKKE TAS HENSYN TIL myndighetene tillater kvotejakt på gaupe.
Frem til vi kan få et nytt rovviltforlik på plass i Stortinget som tar hensyn til at gaupa er rødlisteregistrert og klassifisert som Sterkt truet (Norsk Rødliste av 2015), må 55 familiegrupper oppfattes som et klart minimumstall. Bestandstallet for antall familiegrupper må ligge over dette tallet med god margin før en beskjeden kvotejakt kan tillates. Et årlig uttak på 25% av en gaupebestand som i utgangspunktet er svært liten, er langt over det som faglige anbefalinger tilsier.
Vi må legge press på myndighetene og synliggjøre hvor vanvittig dagens rovviltpolitikk er! Vi forlanger at jakten stoppes NÅ til gaupebestanden er på et bærekraftig nivå! Det er mer enn nok plass i norsk natur til disse fantastiske dyrene.
Del gjerne linken på din Facebook eller Twitter side.
Kilde: Rovdata, Artsdatabanken, Miljødirekoratet.