STOP SELLING TOURS TO MONKEY ISLAND & ORCHID ISLAND IN NHA TRANG

STOP SELLING TOURS TO MONKEY ISLAND & ORCHID ISLAND IN NHA TRANG

0 have signed. Let’s get to 35,000!
At 35,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
Dong vat Viet Nam started this petition to info@vietnamuniquetours.com and

BIGGEST AND MOST CRUEL ANIMAL ABUSER IN VIETNAM

Long Phu Tourism Joint Stock Company (Long Phu Tourist for short) is the owner of the ‘Monkey island’ and ‘Hoa Lan (Orchid) island. This is the biggest animal abuser in Vietnam with a long story of animal cruelty.

On both the islands that Long Phu Tourist are managing, animals are being used in circus performances, photos with visitors and public feeding, and eventually slaughtered for their bone (‘monkey bone’ (made by cooking whole monkey bodies for days until it become a form of sticky glue, which is used in Chinese traditional medicine to treat arthritis and to increase people’s appetite). This is intolerable, especially in our current modern civilization. Please stop supporting this evil animal abuser by stop selling tours to their places and ask them to stop the cruelty! Thank you!

Long Phú Tourist (tên gọi đầy đủ: Công ty cổ phần Du lịch Long Phú thuộc Tổng Công ty Khánh Việt – Khatoco) là đơn vị khai thác, bóc lột động vật quy mô lớn nhất trên cả nước. Và đây cũng là công ty bóc lột động vật lớn nhất, với một lịch sử lâu dài bóc lột và ngược đãi động vật.

Tại cả 2 đảo là Đảo Khỉ và Đảo Hoa Lan thuộc sở hữu của Long Phú Tourist, động vật đang bị bóc lột và ngược đãi trong các hoạt động: biểu diễn xiếc thú, chụp ảnh cùng động vật... và cuối cùng bị giết thịt để nấu cao, như trường hợp của loài khỉ. Điều này là không thể dung thứ được, đặc biệt trong xã hội văn minh hiện đại như ngày nay. Hãy chấm dứt tổ chức các Tour du lịch tới cơ sở bóc lột và tàn ác với động vật này, và kêu gọi họ chấm dứt sự ngược đãi. Xin cảm ơn!

0 have signed. Let’s get to 35,000!
At 35,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!