Petition Closed

Stop all hunt on wolves in Sweden !

This petition had 21,623 supporters


 Stop all hunt on wolves in Sweden !

Hunters currently required the authorities to allow hunt on all the wolfpacks in three of the largest wolf terratories in Sweden called; Rackstad territory, Brattfors territory in the county of Värmland and the Ryssjö terratory in Gävleborg county.

The authorities grants culling in more furious speed than ever before.
The authorities are walking the same paths as the hunters and we are sad to say that some of the hunters with wellknown resistans to wolves are working inside these authorities.

The authorities have also granted yet another licensehunt starting in january 2018 for another 22 wolves.

The Swedish and Norwegian wolf pedigrees are the world's most inbred wolf pedigree.
Therefore, Finlands / Russian wolves are particularly genetically important for Sweden and Norway. The positiv is that we are many wolf friends and safeguarder fighting for the Scandinavian wolves.
We must jointly fight to preserve the wolves of Scandinavia before it is to late.

Stop all hunt on the wolves of in Sweden!
Scandinavian wolves are close to extinction.

Let the wolves live!

Written by Marlen Fuglsang

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stoppa all jakt på Sveriges vargar!


Vissa jägare kräver just nu av myndigheterna att få skjuta bort vargflockarna i Rackstadreviret + Brattforsreviret i Värmland och i Ryssjöreviret i Gävleborg.

Myndigheter beviljar skyddsjakter i allt högre fart.
Myndigheterna går jägarna till mötes och tyvärr jobbar vissa jägare med känt vargmotstånd även på beslutande myndigheter.

Myndigheterna har även beviljat licensjakt på ytterligare 22 vargar med start den 2 januari 2018.

Den svenska och norska vargstammen är världens mest inavlade vargstam. Därför är Finland/Rysslands vargar särskilt genetiskt viktiga för Sverige och Norge. Det positiva är att vi är många vargvärnare som kämpar för de Skandinaviska vargarna.
Vi måste gemensamt kämpa för att bevara Skandinaviens vargstam, innan det är försent.

Stoppa all jakt på Sveriges vargar!
Skandinaviens vargstam är nära utrotning.

Låt vargarna leva!

Tack til Peter W Eriksson

Skrevet av Marlen Fuglsang

Linker :
- http://vargreviret.com/rackstadstatus.htm
- https://svenskjakt.se/start/nyhet/nytt-beslut-om-skyddsjakt-rackstadsreviret/
- https://www.jaktojagare.se/kategorier/varg/skyddsjakt-pa-en-till-rackstad-varg-20171120/
- https://svenskjakt.se/start/nyhet/soker-skyddsjakt-pa-alla-vargar-rackstadreviret/
- https://svenskjakt.se/start/nyhet/lansstyrelsen-kan-ta-beslut-om-skyddsjakt-pa-eget-initiativ/
- https://svenskjakt.se/start/nyhet/andra-vargen-skjuten-skyddsjakt-rackstadsreviret/
- http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6826484
- https://www.jaktojagare.se/kategorier/varg/tre-jakthundar-i-vargattacker-20171120/
- http://www.jaktjournalen.se/skyddsjakten-i-rackstad-vi-hoppas-fa-bort-hanen/
- http://www.atl.nu/skog/nya-vargen-viktig-for-den-skandinaviska-stammen/
- http://www.kuriren.nu/nyheter/ryssvargen-drojer-sig-kvar-i-norrbotten-nm4697961.aspx
- https://svenskjakt.se/start/nyhet/grahund-dodad-av-varg-3/
- https://svenskjakt.se/start/nyhet/ansoker-om-skyddsjakt-pa-samtliga-vargar-ryssjoreviret/Today: Kay-Arne is counting on you

Kay-Arne Glitre needs your help with “Stop all hunt on wolves in Sweden !”. Join Kay-Arne and 21,622 supporters today.