Stoppa förödande nedskärningar av SOC

Stoppa förödande nedskärningar av SOC

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
I Våra Händer Klara agerar started this petition to Stefan Löven and

Barnkonventionens artikel 19 säger att barnet ska skyddas mot ”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp”. Dock är Sveirge enligt FN väldigt dåliga på att förebygga och arbeta med våld mot barn. Ett sätt som vi kan förbättra oss på är genom en fungerande socialtjänst. Men tydligen så håller inte våra politiker med oss då den nya statsbudgeten innehåller stora nedskärningar av socialtjänstens budget. Det mesta som Soc gör är lagstyrt vilket betyder att budgetnedskärningarna kommer påverka det som inte är obligatoriskt. Ett exempel på en konsekvens är att våldsförebyggande arbetet kommer behöva avvecklas. 

Vi vill att nedskärningarna av Soc budget ska stoppas 

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!