Stedelijk zwembad Geerdegemvaart Mechelen moet blijven!

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Het stadsbestuur van Mechelen wil een privé investeerder aantrekken om een waterpretpark te bouwen : Plopsaqua.

Ons stedelijk zwembad zou, samen met het speelpleintje, mogelijk plaats moeten ruimen voor een appartementsblok.

Er is nu al onvoldoende zwembadcapaciteit in Mechelen. Het zwembad van De Nekker is duurder, want geen stadseigendom en bovendien niet centraal gelegen ten opzichte van de stadswijken en dorpen.

De betaalbaarheid en bereikbaarheid van zweminfrastructuur speelt ook een rol voor onze scholen, ouders met kinderen die zwemlessen volgen, zwemsportclubs en de recreatieve zwemmers.

Het stadsbestuur moet ervoor zorgen dat het stedelijk zwembad aan de Geerdegemvaart open blijft. Het nodige renovatiebudget voor het volgend decennium moet voorzien worden in de meerjarenplanning van de stad. Alleen op die manier kunnen het zwembad Geerdegemvaart én de Mechelaars in optimale zwemconditie gehouden worden.