Petition Closed

Vsakdo ima pravico DO vode. NIHČE, razen lokalne skupnosti, nima Pravice NAD VODO! Kajti PRAVICA NAD 'zakonsko' izključuje PRAVICO DO!

 

 

 

Letter to
Slovensko ljudstvo, vlada, ustavno sodišče
Zahteva po ponovni proučitvi Zakona o VODAH

Zakaj Pobuda za presojo ustavnosti Zakona o vodah RS? - Miha Jensterle
24.09.2004

Vlada je napisala Zakon o vodah, ki je protihuman, saj svetost življenja zanika
________________________________________
V Sloveniji imamo humanistično Ustavo, ki spoštuje svetost in nedotakljivost človeškega življenja, vlada pa je napisala Zakon o vodah, ki je protihuman, saj svetost življenja zanika. Zato pobudniki zahtevamo le, da se v Sloveniji zakoni podrejajo ustavi in ne obratno.

Ko pogledmo podrobno vidimo, da je slovenska vlada z Zakonom o vodah slovensko vodo 'spremenila' v 'nekakšno' lastnino vlade, in vlada si sedaj lasti, po zakonu, pravico NAD vodami Slovenije in pravico zaračunavati slovenske vode vsem ljudem v Sloveniji. In odklopiti uporabo, če ne kupijo vodnega dovoljenja. S tem vlada osnovno življensko tekočino odtujuje slovenskemu ljudstvu. Jemlje ljudstvu pravico DO vode.

Z Zakonom o vodah je vlada torej 'naredila prostor', da je voda lahko postala privilegij le bogatih, človek brez denarja pa je ostal brez pravice do kozarca vode in s tem obsojen na smrt od žeje (pa čeprav je smrtna kazen v Sloveniji prepovedana!).

To je nehumano in zato nedopustno. In tudi protiustavno.

A to še ni vse.
Najbolj grozlivo dejstvo je, da vodo zakon celo zakonsko spreminja v prodajni produkt, tako kot so prodajni produkt zemlja, železo, uran, nafta...
Očitno je, da vlada zlato, nafto, vodo, kisik in svetlobo meče v isti koš.

Temu podpisniki Pobude glasno nasprotujemo.

Pobudniki za spremembo zakona o vodah pa smo zavestni dejstva, da je med nafto in vodo bistvena razlika!!!

Brez nafte, zlata, plutonija, človek lahko živi sto let, voda pa je življenjsko pomembna tekočina, brez katere vsako živo bitje v nekaj dneh umre. Tako človek, žival, rastlina.

Odtujiti ljudem, živalim, rastlinam vodo ali kisik, pomeni neposredni napad na njihovo življenje. Torej dostop do vode, prav kot do kisika in svetlobe, ne more biti prepovedan ali preprečen nikomur. Dostop do vode mora biti neodtujljiva pravica, torej svoboda vseh živih bitij planeta.

Po isti posestniški logiki tudi kisik, ki ga potrebujemo, tako kot vodo, vsa živa bitja, lahko jutri postane ‘produkt trženja’ in lastnina korporacij, države ali posameznika (koncesionarja)?

Ako dopustimo, da gremo v to nekrofilno smer še naprej, ne bo dolgo, ko si bo nek koncesionar prisvojil izključno pravico, da Slovencem na sapnik montira števec za merjenje porabe kisika? In če ne boš imel denarja…?

To je absurd, skregan z zdravim razumom.


Gospod državni sekretar Tavzes pravi, da mešamo jabolka in hruške.... toda hruške in jabolka je zamešal gospod Tavzes, ki se obnaša kot srednjeveški alkemist, saj meša nezmešljivo – svetost življenja in zlato. V zlato, a le za izbrance – koncesionarje, hoče pretvoriti našo skupno dobrino – vodo.


Pobudniki smo prepričani, da je vsa voda Slovenije, prav tako kot kisik in svetloba, lahko le skupno javno dobro vseh prebivalcev, živali in rastlin Slovenije. In da si vode nihče, ne oseba ne institucija, nima pravice prisvojiti toliko, da bi nekdo drug zaradi tega trpel pomanjkanje.

Vode v humani družbi, ne more nihče nikomur odreči. Torej voda pod nobenimi pogoji ne more biti živim bitjem odtujljiva in nihče, niti vlada, niti privatnik, niti korporacija, je nima pravice nikomur zaračunati. VODA NI PRODAJNI PRODUKT.

Zato pobudniki tudi predlagamo, da se v Ustavo RS ali v Zakon o vodah RS jasno zapiše, neglede na to, kako imajo 'ustoličeno' drugje po svetu, da je v Sloveniji država lahko le skrbnica vodnega dobra, ne pa lastnica, saj voda mora biti svobodno dostopna vsem ljudem, živalim in rastlinam. In dež , torej vsa voda, ne more postati lastnina od nikogar oziroma je od vseh.
In predlagamo tudi, da se zakonsko določi, da imajo o lokalni vodi v Sloveniji besedo, pred državo in posameznikom, lokalne skupnosti, kajti Zakono vodah, kot je trenutno napisan, lokalnemu prebivalstvu pregled nad vodo in vpogled v uporabo vode odreka.


Kaj konkretno pomenijo določbe zakona o vodah?
Kaj zakon protiustavnega omogoča?

Voda, dostop do nje, je po Ustavi RS neodtujljiva pravica vsakega prebivalca Slovenije. Vlada pa si domišlja, da je voda njena lastnina in da ima pravico NAD vodo in vodno infrastrukturo, ker je z protiustavnim zakonom tako uzakonila. Domišlja si, da z vodo sedaj lahko počne, kar hoče. Zato s 119. členom (vodna pravica) celo uzakonja izključno pravico koncesionarjev nad vodo, kar pomeni da upravljanje in ves dobiček pri prodaji lokalne vode ‘spelje’, mimo lokane skupnosti, v nenasitne žepe koncesionarjev – multinacionalk – 'gospodarjev svetovne vode'.

Zakon torej omogoča, da naprimer CocaCola, s sedežem v Ameriki, postane koncesionar npr. slovenske Julijane ali Vodovoda Ljubljana; in lokalno prebivalstvo o usodi vode ne bo moglo nič vplivati. Le plačevati bodo morali vodo ne glede na ceno, ki jo koncesionar postavlja, kot se mu zljubi.

Mimogrede: Nedavno je 'klub bogatih koncesionarjev' ustanovil Evropsko borzo koncesij. Kar pomeni, da bodo vse koncesije, tudi nad vodo, prišle sčasoma v roke elite najbogatejših zemljanov. Imajo že vse zemeljske in energetske vire. Sedaj nam hočejo odtujiti še vodo in nam potem šteti kapljice...

Bomo ljudje sveta, na skupnem planetu, res postali 'najemniki' lastnih teles, saj smo sestavljeni iz železa, ki si ga lastijo nekateri, vode, ki si jo že lastijo nekateri...
To je absurd...

Kaj torej storiti?
Sam mislim, da sta pred ljudstvom Slovenije le dve možni, v nasprotnih smereh potekajoči poti:

1. Imamo na izbiro, da napišemo Zakon o vodah, ki bo v skladu s humanizmom, uzakonjenim z Ustavo RS; in bomo mi in naši otroci imeli svoboden dostop do vode, saj bo voda zastonj in dostop do vode svoboda vseh ljudi, živali in rastlin.

2. Druga možnost je, da ‘sledimo’ protiustavni Zakon o vodah; in bo naša voda postala lastnina posameznikov oziroma korporacij; in bodo nam in našim otrokom koncesionarji (posestniki izključne vodne pravice - koncesije), tako kot danes nafto, prodajali po kapljicah in piti dež bo pomenilo smrtno kazen.

Vse je odvisno od osveščenosti ljudi Slovenije.

Vprašanje je: Bomo Slovenci dali prednost humanistični Ustavi, ki človeško življenje spoštuje, ali pa nečlovečnemu zakonu, kot je to storila vlada, ki v končni konsekvenci človeka brez denarja obsodi na smrt od žeje?

Situacija je taka: Ako ljudje nočemo izgubiti svobodnega dostopa do vode in ostati žejni in umazani, moramo obstoječi, protihumani Zakon o vodah spremeniti.

Vsi skupaj moramo jasno reči ‘Ne.’ zakonu, ki državi daje pravico NAD vodo in s tem ljudstvu jemlje neodtujljivo pravico DO vode, potrebne za življenje. Ki uzakonja koncesijo – daje ‘enemu’ (oblasti) izključujočo pravico do razpolaganja z vodo in ‘drugemu’ (lokalnim ljudem?) dolžnost plačila vode. Oblasti ne smemo dopustiti izključiti in ‘odklopiti’ nikogar. Vsakdo ima pravico do vode. In oblast tudi po Ustavi ne sme izključiti nikogar, drugače je v nasprotju z ustavo, po kateri smo država vsi prebivalci Slovenije.