Vi vill avslöja den orättvisan som No läraren utsätter oss

Vi vill avslöja den orättvisan som No läraren utsätter oss

Started
June 1, 2021
Petition to
skolan and
Signatures: 54Next Goal: 100
Support now

Why this petition matters

Started by Random Person

Det är sista året där slutbetygen för många ska sättas och det sätts press på elever i alla ämnen. No-lärarens undervisning är för otydlig vilket leder till att man pluggar mycket hemma även fast man frågar läraren frågor så får man inte ens ett svar tillbaka. Läraren är otydlig om uppgifternas betydelse för betyget samt ger feedback sista minuten. Signa det här formuläret om du känner att hennes bedömning  är felsata, därutöver om du vill se till att andra generationer inte behöver gå igenom det vi gjorde.

Support now
Signatures: 54Next Goal: 100
Support now