Petición cerrada

Signar per recuperar les jornades al suport educatiu de l'IMEB

Esta petición ha conseguido 220 firmas


Els i les sotasignants, treballadors i treballadores del Servei de Suport Educatiu a les escoles bressol de l’IMEB,  educadores referents,  personal laboral de l’IMEB i usuaris de  les escoles bressol, exigim a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona el següent: 

1. La recuperació de la mitja hora retallada durant el curs 2012-2013 al servei de Suport Educatiu a escoles bressol de l’IMEB, de manera definitiva i per a tots els treballadors i treballadores del servei.

2. Què l’IMEB inclogui en el plec de condicions administratives una clàusula on s’especifiqui el sou brut  igual per tot el personal de Suport Educatiu. Mateixa feina, mateix sou i mateixes condicions laborals independentment del conveni d’aplicació. 

3. Respecte i valoració per a la nostra tasca per part de l’administració del govern municipal i de l’empresa implicada.

PERQUE EL SUPORT EDUCATIU TAMBÉ EDUCA!

RECLAMEM UNA ESCOLA DIGNE PELS INFANTS I PER A TOT EL PERSONAL EDUCATIU!

EXIGIM DIGNITAT LABORALHoy: Plataforma SOS Lleure Educatiu i Sociocultural cuenta con tu ayuda

Plataforma SOS Lleure Educatiu i Sociocultural necesita tu ayuda con esta petición «Signar per recuperar les jornades al suport educatiu de l'IMEB». Únete a Plataforma SOS Lleure Educatiu i Sociocultural y 219 personas que ya han firmado.