Victoria

Modificación da carreira "VI Costa Trail de Oleiros"

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 1.157 firmas!


Pídese a modificación do trazado do VI Costa-Trail de Oleiros "Seixo Branco", polo seu impacto potencial sobre o patrimonio cultural e natural, e nomeadamente sobre unhas das principais colonias de cría a nivel galego e estatal de corvo mariño cristado, especie ameazada e catalogada como Vulnerable en Galicia.

Toda a información pode verse nesta solicitude que a SGO (Sociedade Galega de Ornitoloxía) envía a dita Dirección de Conservación da Natureza.

Se pide la modificación del trazado del VI Costa-Trail de Oleiros "Seixo Branco", por su impacto potencial sobre el patrimonio cultural y natural, y particularmente sobre una de las principales colonias de cormorán moñudo, especia amenazada y catalogada como Vulnerable en Galicia

Toda la información puede verse en esta solicitud que la SGO (Sociedad Gallega de Ornitología) envía a dicha Dirección de Conservación de la Naturaleza.

http://sgosgo.org/images/files/escritos_alegacions/20160315_solicitude_Trail.pdfHoy: Francisco Manuel cuenta con tu ayuda

Francisco Manuel Illanes Ramos necesita tu ayuda con esta petición «Servizo de Conservación da Natureza. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.: Modificación de la VI Costa Trail de Oleiros». Únete a Francisco Manuel y 1.156 personas que ya han firmado.