Petición cerrada

Dimisión de Santiago Freire, alcalde de Noia, por comentarios misóginos el 8 de marzo.

Esta petición ha conseguido 694 firmas


 O pasado 8 de marzo, o concello de Noia (A Coruña), con motivo do día internacional da muller, organizou un acto institucional onde se repartiron premios e houbo homenaxes. Neste ambiente de promoción dos valores da igualdade, o alcalde, Don Santiago Freire Abeijón, introduciu con total normalidade e presentando como un chiste o seguinte comentario:

'A muller é capaz de sangrar sen cortarse, é capaz de dar a luz sen corrente e incluso é capaz de tocar ás narices sen nin sequera acercarse'

Dende xuntanza cidadá, que aboga pola igualdade entre sexos e o cese das actitudes misóxinas, cremos que foi un comentario insultante e que o contexto era totalmente inadecuado.

Por isto pedimos a dimisión do señor Freire, porque unha persoa que nun acto polo día da muller profire estes comentarios sexistas non é quen de representar á poboación de Noia nin de ocupar un cargo público, que todos nós pagamos. Non consideramos suficientes unhas desculpas e pedimos que actúe consecuentemente.

O machismo fóra das institucións!

 

El pasado 8 de marzo, el ayuntamiento de Noia (A Coruña), con motivo del día internacional de la mujer, organizó un acto institucional donde se repartieron premios y hubo homenajes. En este ambiente de promoción de los valores de la igualdad, el alcalde, Don Santiago Freire Abeijón, introdujo con total normalidad y presentando como un chiste el siguiente comentario:

'La mujer es capaz de sangrar sin cortarse, es capaz de dar a luz sin corriente e incluso es capaz de tocar las narices sin ni siquiera acercarse'

Desde junta ciudadana, que aboga por la igualdad entre sexos y el cese de las actitudes misóginas, creemos que fue un comentario insultante y que el contexto era totalmente inadecuado.

Por esto pedimos la dimisión del señor Freire, porque una persona que en un acto por el día de la mujer profiere estos comentarios sexistas no es quien de representar al peublo de Noia ni de ocupar un cargo público, que pagamos todos. No consideramos suficientes unas disculpas y pedimos que actúe consecuentemente.

¡El machismo fuera de las instituciones!

https://www.youtube.com/watch?v=5kBwyan8KMUHoy: Sofia cuenta con tu ayuda

Sofia Rodriguez Sanmartin necesita tu ayuda con esta petición «Santiago Freire Abeijón: Dimisión de Santiago Freire, alcalde de Noia, por comentarios misóginos el 8 de marzo.». Únete a Sofia y 693 personas que ya han firmado.