Kampanya Kapatıldı

Sahipsiz hayvanlar için ‘’YASAL UYARI TABELALI BESLENME VE SU ODAKLARI yapılması"

Bu kampanya 401 destekçiye ulaştı


Doğal alanları insanlar tarafından gasp edilmiş sokak hayvanları yaşayabilmek için yardım eli uzatılmasını bekliyor. Bunun için Duyarlı Yüreğinizin desteğine ihtiyacımız var. 

Sahipsiz hayvanlar için ‘’YASAL UYARI TABELALI BESLENME VE SU ODAKLARI yapılması, gıda işi yapan işletmelerden artan yemeklerin toplanması’’, belediyenin gönüllülere ’’ araç ve eleman tahsis ederek ‘’ besleme yapılması konusunda gönüllülerle işbiliği içinde çalışmalara destek vermenizi talep ediyoruz.

Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmelik Madde 21 (d) ve "MADDE 7-1 (e) ve İçişleri Bakanlığı Özel İdare ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği 5, 6 ve 9. Maddeleri hükümleri ile belediyelerin sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerde ‘’gönüllüler’’ ile birlikte çalışmasını hükme bağlamıştır.
Hayvanları Koruma Kanunu Madde 21-1 "... Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur." demektedir. (Ek..1)
Madde 7 – (1) Belediyeler; d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla" der. (Ek..2 )
İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü KATILIM Yönetmeliği 5. Maddesi (e) bendi, belediyelerin ve özel idarelerin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaları gönüllüler ile yapmasını hükme bağlamıştır. Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi "d) bendi İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir." Hükmünü içermektedir. (Ek..3 )

Ek...1... 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği:
MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Sahipsiz hayvanlara besleme odağı kurmakla görevlendirilmiş belediyeler, gonullu kuruluslarla isbirligi icerisinde besleme odaklari kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hicbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yasam alanlarına bırakılmaz
=================================================
Ek 3. İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği ilgili maddeleri:
=====5. Madde (e) bendinde, belediye veya özel idare e) Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri yapmak üzere gönüllü çalıştırabilir"
=====6. Madde ise gönüllü hizmetlerin verilmesinde "d) İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir." hükmünü içermektedir.



Bugün Can imzanı bekliyor!

Can Dostları bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sahipsiz hayvanlar için ‘’YASAL UYARI TABELALI BESLENME VE SU ODAKLARI yapılması"». Can ve imza atan diğer 400 kişiye katıl.