S'KA MA TURP

S'KA MA TURP

Started
11 August 2022
Signatures: 11,038Next Goal: 15,000
Support now

Why this petition matters

Started by Dr Fabian Zhilla

Kohëve të fundit është rritur transmetimi i programeve televizive të formatit “reality show” të cilat kanë degraduar duke cënuar seriozisht indin kulturor dhe moral të shoqërisë. Për këtë qëllim kjo iniciatevë ka si objektiva rritjen e ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe tërheqjen e vëmendjes autoriteteve shtetërorë për të zhvilluar politikat e duhura dhe marrë masat sipas ligjit ndaj të gjithë atyre programeve të cilat transmetohen nga të gjitha platformat mediatike publikisht të cilat dëmtojnë moralin publik, dhe veçanërisht zhvillimin fizik, mendor, dhe moral të të miturve.

Support now
Signatures: 11,038Next Goal: 15,000
Support now