Petition Closed

Pag-iingat ay ibayuhin! Maagang Pagbubuntis ay Iwasan.

This petition had 111 supporters


     Sa panahon ngayon maraming mga menor de edad na babae ang nakakaranas ng maagang pagbubuntis. Maaring dulot o sanhi iyo ng kawalan ng tamang pagsubaybay ng mga magulang, kawalan ng atensyon, sa kadahilanang ang magulang ay abala sa negosyo o trabaho, nababarkada sa mga masasamang impluwensiyang tayo, kawalan ng interes sa pag-aaral o maraming problemang nararanasan sa kanilang pamamahay na dulot na rin ng kahirapan.

     Sa ating mga kabataan sa ngayon, lalaki man o babae ay nararapat lamang na magkaroon tayo ng tamang kaalaman sa mga ganitong sitwasyon, na dapat nating isabuhay. Dapat nating malaman ang mga magiging masamang epekto nito sa ating pag-aaral na siyang sisira sa ating magandang kinabukasan. Dapat sana ay tayo lamang ay nagsisimulang mangarap at makapagtapos para sa ating mga pamilya at sa ating sarili. Maari nating iwasan ang maagang pagbubuntis kung tayo ay mag-aaral ng mabuti. Isipin natin ang mga sakripisyo at paghihirap ng ating mga magulang upang tayo ay makapag-aral. Simulan nating mangarap, gamitin nating itong inspirasyon para maabot ang mga minimithi. Nararapat lamang na umiwas sa mga barkadang walang maidudulot na mabuti.

     Pag-ibayuhin ang relasyon sa pamilya. Magkaroon ng oras sa isa't-isa. Ibahagi ang mga nangyari sa iyong maghapon sa iyong mga magulang. Maging tapat sa kanila. Kapag ito ay ating isinabuhay, mawawalan tayo ng oras sa mga bagay na mali.

     Nararapat tayong mag-ingat sa maagang pagbubuntis dahil ito ang sisira sa ating mga pangarap. At dahil tayo ay menor de edad, wala pa tayong kakayahan na magtaguyod ng isang pamilya, kaya hindi lang kinabukasan natin ang masisira, kundi pati na rin ang isisilang na sanggol na hindi natin maibibigay ang mga pangagailangan.Today: Janina is counting on you

Janina Castro needs your help with “Ria Vergara: Maagang Pagbubuntis”. Join Janina and 110 supporters today.