Victory

Pagkakaroon ng water drainage sa Barangay Caalibangbangan

This petition made change with 98 supporters!


Ang caalibangbangan ay matuturing na isa sa mga malalaking barangay dito sa lungsod ng Cabanatuan sa pagkat ito ay binubuo ng walong sitio, gayunpaman tulad ng ibang barangay na mayroong problema ang barangay caalibangbangan ay mayroon din problemang kailangang masulusyunan. Isa sa mga problemang kailangang masulusyunan ay ang labis na pagbaha sa barangay caalibangbangan. Marami ang naapektuhan ng bahang ito tulad nalamang mga estudyante na kadalang nabasa ang kanilang sapatos at mga paa dahil sa bahang naturing. Naapektuhan din nito ang mga magulang dahil sa baha ay nagiging limitado ang kanilang pakilos. Ilan sa mga nakikitang dahilan ng naturang labis na pagbaha ay ang pagka-imbak ng tubig ulan dahil walang maayos na daluyan ang tubig. Ang pagkakaroon ng water drainage ay makakatulong upang mabawasan ang labis na pagbaha dahil ang pagkakaroon ng water drainage ay makakatulong upang maagkaroon ng daluyan ang tubig-ulan at makakaiwas upang maiwasan ang pagka-imbak ng tubig na siyang dahilan ng pagbaha.Today: junil is counting on you

junil chioco needs your help with “Reyaldo Marcelo: Pagkakaroon ng water drainage sa Barangay Caalibangbangan”. Join junil and 97 supporters today.