Decision Maker Response

Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK’s response

Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK
ODTÜ Rektörü

Jan 23, 2019 — Değerli İmzacılar

Son günlerde sosyal medya ve bazı basın organlarında ortaya atılan, 13. Aykut Kence Evrim Konferansı’nın Rektörlük tarafından engellenmeye çalışıldığı, hatta iptal edildiği iddiası bu bilgilendirmenin yapılması gereğini ortaya çıkarmıştır.

Söz konusu iddia hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen hiçbir bilimsel etkinliğin kısıtlanması veya iptal edilmesi söz konusu değildir. Bu bağlamda, 11. ve 12. Aykut Kence Evrim Konferanslarının bizim yönetimimiz zamanında ODTÜ ‘de yapıldığını da sizlerle paylaşmak isteriz.

Son dönemde Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KKM) gerçekleştirilmesi planlanmış bazı etkinliklerin başka mekanlara taşınması gereği doğmuştur. Bu etkinliklerden biri de 13. Aykut Kence Evrim Konferansı’dır. Diğer etkinlikler içinde 1'er günlük 3 Rektörlük toplantısı, 1 Teknokent toplantısı (3 günlük), 300’den fazla bildirinin sunulacağı yurt dışı katılımlı Jeoloji Mühendisliği Bölümümüzün 5 günlük toplantısı (1300 kişi katılımlı) ve bazı bölümlerimizin yarım günlük toplam 6 toplantısı için Üniversitemizde başka salon ve amfiler tahsis edilmiştir.

Bu bağlamda ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu için de Üçlü Amfi, MM-25 ve Mimarlık Amfileri tahsis edilmiş ve bu bilgi resmi başvuruyu yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 'na iletilmiştir. Önerilen U-3 Amfimizde yeni bir video-wall sistemi de mevcuttur.

Bir kere daha belirtmek isteriz ki hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu gibi iddialar her zamanki gibi bir ithamdan ileri gidememiştir. Bu vesile ile resmi öğrenci toplulukları etkinliklerine hiçbir şekilde kısıtlama getirilmediğini, hiçbir etkinliğin iptal edilmediğini; ancak KKM’de yapılması planlanmış olan bazı etkinliklerin Üniversitemizdeki diğer mekanlara yönlendirildiğini bildirir, bu konu ile ilgili gerekli anlayış
ve hassasiyetin gösterilmesinin, etkinliklerin aksamadan gerçekleştirilmesi açısından önemli olduğunu hatırlatırız.

Rektörlük - ODTÜ