No lynx should be hunted to extinction so a few can have trophies (Sweden)!

0 have signed. Let’s get to 25,000!


No lynx should be hunted to extinction so a few can have trophies!

What is happening with the swedish wildlife?
The big predators are hunted near extinction, despite the european convention for protection of endangered species.
We want your attention and help for protest against the coming licensed hunt of our lynx population, and urge the swedish government to change the management of the big predators which are hunted down in increasing rate.

We strongly protest to the hunting organisation "Jägarnas Riksförbund" who demand the killing in total 355 lynx! This is totally outrageous, and a scandal for Sweden internationally since this specie is listed as vulnerable and every animal is important. They does not cause any problems to the rural residents either, so the hunting is solely for pleasure.
There is also a considersble number of lynx killed by illegal hunting or culling, so there is no room for more killing

The positiv is that we are many lynx friends and safeguarder fighting for the lynxpopulation.

Please, sign the petition to stop the totally unnecessary hunting of the endangered lynx in Sweden!

Written by Marlen Fuglsang and Linda Persson.
Photographer Peter W Eriksson

http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/licensjakt-efter-lodjur/Sidor/Licensjakt-efter-lodjur.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/lodjursjakt/Pages/default.aspx

http://www.pressmachine.se/pressrelease/view/arets-licensjakt-pa-lodjur-i-vasterbotten-6848

http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/nyheter/2017/Sidor/licensjakt_lodjur.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/licensjakt2/Pages/licensjakt-lo-2018.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/sv/nyheter/2018/sidor/licensjakt-efter-lodjur-2018.aspx/

http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/sv/nyheter/2018/sidor/tio-lodjur-far-fallas-i-lanet.aspx/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6890959

http://www.natursidan.se/nyheter/104-lodjur-far-skjutas-i-skandinavien-i-arets-lodjursjakt/

http://www.kuriren.nu/nyheter/djurens-rost-overklagar-lodjursjakten-nm4772594.aspx

http://www.naturvardsverket.se/fakta-om-lodjur

https://www.rovdjur.se/om-rovdjur/lo

http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/stora-rovdjur/licensjakt-pa-lodjur/licensjakt-pa-lodjur-2017

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Beslut-jakt-mm/Beslut-om-jakt-och-vilt/Lodjur/

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Viltforvaltning/Planera-viltforvaltning/https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100057

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8700/978-91-620-8789-0/


------------------------------------------------------------------
Ingen lodjur ska jagas till nära utrotning så att några kan få troféer!

Vad händer i dagens Sverige var det gäller våra rovdjur, som skjuts bort i allt högre tempo? Vi vill uppmärksamma den kommande licensjakten på våra lodjur och starkt visa att vi protesterar mot gällande rovdjurpolitik i landet.

Vi säger stark nej till att de olika berörda länsstyreslerna ska gå Jägarnas Riksförbund tillmötes då de totalt begärt licensjakt på 355 lodjur.
I förra årets licensjakt på lodjur fick det fällas 79 individer, men det skjöts totalt 80 lodjur under våren 2017.

Eftersom lodjuren dessutom sprider sig mycket långsamt söderut så är det viktigt att stammen har en buffert långt över det lägsta taket. För att lodjuren ska anses ha en gynnsam bevarande status måste det finnas minst 870 individer i Sverige.

Lodjuren står under hotkategorin sårbar, enligt Artdatabankens rödlistning.
De olika hoten är bland annat den utbredda illegala jakten, runt om i landet. Lodjuren gick tillbaka på 70- och 80 talet pga för stort jakttryck och pga av rävskabben. Regeringen införde 2010 licensjakt på lodjur, björn, varg och järv. Jakten har varierat i omfattning och infattat från 162-86 lodjur olika år. Där utöver dödas ytterliggare cirka 50-100 lodjur årligen i andra typer av jakt så som skyddsjakt. Utöver den legala jakten förekommer det också illegal jakt, snöscoter har dessutom bidragit till mer effektiv jakt på lodjur.

Lodjuren äter främst rådjur som bidragit till att en konflikt med jaktintresserna har ökat i landet, därav har illegal jakt bland annat i södra Sverige konstaterat ökat. Andra betydande dödsorsaker är trafik och rävskabb som bland annat drabbat våra svenska lodjur negativt.

För att summera denna petition så vill vi ha sagt att det inte finns utrymme för någon licensjakt på våra lodjur, då de är för sårbara för att tåla ytterliggare jakt än vad som redan sker.

Det positivt är att vi är många lodjursvänner och beskyddare som kämpar för lodjurspopulationen.

Låt våra svenska lodjur få leva!

Skrivet av Marlen Fuglsang och Linda Persson
Fotografi Peter W Eriksson

-------------------------------------------------------------------------------

http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/licensjakt-efter-lodjur/Sidor/Licensjakt-efter-lodjur.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/lodjursjakt/Pages/default.aspx

http://www.pressmachine.se/pressrelease/view/arets-licensjakt-pa-lodjur-i-vasterbotten-6848

http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/nyheter/2017/Sidor/licensjakt_lodjur.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/licensjakt2/Pages/licensjakt-lo-2018.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/sv/nyheter/2018/sidor/licensjakt-efter-lodjur-2018.aspx/

http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/sv/nyheter/2018/sidor/tio-lodjur-far-fallas-i-lanet.aspx/

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6890959

http://www.natursidan.se/nyheter/104-lodjur-far-skjutas-i-skandinavien-i-arets-lodjursjakt/

http://www.kuriren.nu/nyheter/djurens-rost-overklagar-lodjursjakten-nm4772594.aspx

http://www.naturvardsverket.se/fakta-om-lodjur

https://www.rovdjur.se/om-rovdjur/lo


http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/stora-rovdjur/licensjakt-pa-lodjur/licensjakt-pa-lodjur-2017

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Beslut-jakt-mm/Beslut-om-jakt-och-vilt/Lodjur/

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Viltforvaltning/Planera-viltforvaltning/

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100057

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8700/978-91-620-8789-0/Today: Marlen is counting on you

Marlen Fuglsang needs your help with “registrator@naturvardsverket.se : No lynx should be hunted to extinction so a few can have trophies (Sweden)!”. Join Marlen and 23,445 supporters today.