Petition Closed

Sverige- förbjud vilda djur på cirkus!

This petition had 22,852 supporters


Vi vädjar till Sveriges regering att fatta ett beslut om att göra det förbjudet för cirkusar att använda sig av vilda djur. Idag får man ej ha tex Noshörningar och Zebror, men Elefanter, sjölejon samt Kameler går bra. Vad är skillnaden?

Djur som turnerar med cirkusar reser ofta långa sträckor i trånga utrymmen och har väl på plats sällan möjlighet att röra sig i den utsträckning som är naturligt. Även om det görs kontroller av länsstyrelsen så reser cirkusar utomlands där det ej är lika höga krav på djurens välfärd och därav har man inte koll på hur djuren hanteras. Ofta tas de från sina mammor som unga, vilket skapar ett lidande för både mamman och ungen.

Konster som de tvingas utföra är inget som är naturligt för dem, både fysiska och psykiska skador är vanliga. Inte sällan ses elefanter stå och väva (vagga fram och tillbaka) p.g.a. stress. I naturliga fall lever elefanter i hjordar och vandrar långa sträckor med sina familjer. Ett sjölejon som får nöja sig med en pool att sitta i är ingenting mot hur långa sträckor de simmar i det fria.

Fler än 20 länder har idag ett förbud mot vilda djur på cirkus. Sverige som anses vara ett land i framkant när det kommer till djurhållning borde ta sitt ansvar och gå med i raden av länder som förbjudit detta och bli förebild för resten av världen att följa efter.

Vi hoppas 2018 blir året då Sverige förbjuder vilda djur på cirkus.Today: The Perfect World is counting on you

The Perfect World Foundation needs your help with “Regeringen: Sverige- förbjud vilda djur på cirkus!”. Join The Perfect World and 22,851 supporters today.