Şeker Fabrikaları Satılmasın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Çiftçinin alın teri, işçinin emeği, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi, milli, kültürel ve ekonomik belleği şeker fabrikalarımızı sattırmayız! Yıllık 2 milyar dolar katma değer sağlayan ve 10 milyon insanı istihdam eden şeker fabrikaları Türk halkına mirastır. Türkiye Şeker Fabrikaları, Ortadoğu şeker pazarının yüzde 65'ine hakimdir. Ayrıca; Türkiye'de şeker fabrikaları sadece şeker üretmez. Çevrelerinde kooperatifler örgütlenir, pancarın küspesi yem olur ve hayvancılık gelişir. Cumhuriyet, o fabrikalardan yola çıkarak tarımdan, kooperatife, hayvancılıktan bankacılığa kadar bir sistem kurmuştur, Bu sistem hangi şartlar altında, hangi zorluklarla kurulmuştur? Bu milli serveti neden satıyoruz?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 85-90 yıl önce kurmuş olduğu, her şeyiyle yerli-milli fabrikalarımızı heba edemezsiniz. Türkiye'nin yerli-milli varlıklarını satmaktan vazgeçin!