Petition Closed

Monument f'gieh Pawlu Curmi, il-Pampalun

This petition had 1,401 supporters


Nipproponu Monument b'ringrazzjament ghal gid li ghamel maghna il-beltin, Pawlu Curmi il-pampalun.

Fil- fehma taghna dan il-personag ghaqad diversi zghazagh permezz ta sehem tieghu fil karnival ta malta sa min meta kellu eta zghira.

Ta dan nixtiequ nirringrazzjawh, billi inheggu lil kunsill lokali tal-belt Valletta biex jonorah b'monument f'post prominenti gewwa il-Belt Valletta.Today: Residenti Beltin is counting on you

Residenti Beltin needs your help with “Ray Azzopardi: Monument f'gieh Pawlu Curmi, il-Pampalun”. Join Residenti Beltin and 1,400 supporters today.