Un equipo galego, en galego. "Deportivo da Coruña"

Petición cerrada

Un equipo galego, en galego. "Deportivo da Coruña"

Esta petición ha conseguido 2619 firmas
Carlos García Vieito ha iniciado esta petición dirigida a Constantino Fernández Pico (Presidente) y

O Deportivo volve ser un equipo de primeira. A relevancia que ten estar en primeira non só está nas cores que levan os xogadores nas súas camisolas, a lingua na que se expresa e difunde o club é de igual importancia.

O respecto pola lingua debe estar tamén presente no nome do club, polo cal pedimos con esta petición, que tanto a directiva do equipo como os propios siareiros e siareiras, aposten por mudar o nome actual e que oficialmente sexa: "Real Club Deportivo da Coruña". Respectado desta forma o nome da cidade, así como a Lei 3/1983, do 15 de xuño de normalización lingüística, que establece que a única forma oficial dos nomes dos lugares (topónimos) de Galiza, é a galega

En Galiza, no Estado español e na Unión Europea a única denominación oficial é A Coruña, independentemente da lingua empregada.

O 21 de decembro de 1989 o Tribunal Constitucional ditaminou que a aprobación da alteración ou cambio de nome dos concellos é a típica competencia de execución en materia de réxime local que, conforme co marco constitucional de distribución de competencias, os Estatutos de Galiza e de Catalunya atribúen ás súas respectivas Comunidades Autónomas. O 2 de novembro de 2004 o Concello da Coruña aprobou a cooficialidade da forma "La Coruña" amparándose na Lei de grandes cidades. No outono de 2005 o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza declarou nulos estes acordos sobre toponimia. Finalmente, o Concello da Coruña decidiu adoptar o topónimo A Coruña para tódalas xestións e como nome oficial da cidade, abandonando así os seus intentos de conservar o topónimo en castelán.

Sexamos deportivistas ou non, a defensa e promoción da nosa lingua debe estar presentes nos nosos equipos de fútbol, estean en primeira ou en categorías inferiores. Pois a influencia que ten este deporte, xunto a outros na nosa sociedade, é de gran calado para a visibilidade da nosa cultura a nivel internacional. Aproveitando que o Dépor muda de equipación e leva na camisola a bandeira galega, que o nome do seu escudo tamén sexa galego.

+info: deporengalego.org

 

Versión castellano

El Deportivo vuelve a ser un equipo de primera. La relevancia que tiene estar en primera no sólo está en los colores que llevan los jugadores en sus camisetas, la lengua en la que se expresa y difunde el club es de igual importancia.

El respeto por la lengua debe estar también presente en el nombre del club, por lo cual pedimos con esta petición, que tanto la directiva del equipo como los propios aficinados y aficionadas, apuesten por cambiar el nombre actual y que oficialmente sea: "Real Club Deportivo da Coruña". Respetado de esta forma el nombre de la ciudad, así como a la Ley 3/1983, del 15 de junio de normalización lingüística, que establece que la única forma oficial de los nombres de los lugares (topónimos) de Galiza, es la gallega

En Galiza, en el Estado español y la Unión Europea la única denominación oficial es A Coruña, independentemente de la lengua empleada.

El 21 de diciembre de 1989 el Tribunal Constitucional dictaminó que la aprobación de la alteración ó cambio de nombre de los ayuntamientos es la típica competencia de ejecución en materia de régimen local que, conforme con el marco constitucional de distribución de competencias, los Estatutos de Galiza y de Catalunya atribuyen a sus respectivas Comunidades Autónomas. El 2 de noviembre de 2004 el Concello de A Coruña aprobó la cooficialidad de la forma "La Coruña" amparándose en la Ley de grandes ciudades. En el otoño de 2005 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró nulos estes acuerdos sobre toponimia. Finalmente, el Concello de A Coruña decidió adoptar el topónimo A Coruña para todas las gestiones y como nombre oficial de la ciudad, abandonando así sus intentos de conservar el topónimo en castellano.

Seamos deportivistas ó no, la defensa y promoción de nuestra lengua debe estar presentes en nuestros equipos de fútbol, estean en primera ó en categorías inferiores. Pues la influencia que tiene este deporte, junto a otros en nuestra sociedad, es de gran calado para a visibilidad de nuestra cultura a nivel internacional. Aprovechando que el Dépor cambia de equipación y lleva en la camiseta la bandera gallega, que el nombre de su escudo también sea gallego.

+info: deporengalego.org

 

English version

The Deportivo is back in the first division. Being in the first division is just as important for the language that the club uses as it is for kit that the players wear.

The name of the club should respect Galicia’s own language, which is why we are launching this petition, calling upon the club and the supporters to support the name change to "Real Club Deportivo da Coruña", in accordance with the Language Normalisation Law 3/1983, which states that Galician is the only official form of all Galician place names.

Whatever language is used, the only official form is A Coruña, not only in Galicia itself, but also in the whole of the Spanish State and the European Union. On 21 December 1989, the Spanish Constitutional Court ruled that any changes made to the names of towns and cities falls within the jurisdiction of local authorities and, as such, are the exclusive responsibility of the Autonomous Communities, according to the terms of the Spanish Constitution and the Autonomous Statutes of Galicia and Catalonia. On 2 November 2004, the corporation of A Coruña declared the corrupt form La Coruña co-official, based on the law covering large towns and cities. However, this decision was overturned by the Galician High Court of Justice in autumn 2005. The corporation of A Coruña finally decided to adopt A Coruña as the only official form of the city’s name, thereby ceasing in its attempt to continue using the Spanish form.

Whether you support the Deportivo football club or not, the defence and promotion of our language should play a part in the life of our teams in all divisions because sports is one of the areas of public life which plays an important role in providing international coverage for   our language and culture. Coinciding with the new in strip based on the Galician flag, the name on the shield should also be in Galician.

+info: deporengalego.org

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 2619 firmas

Comparte esta petición