Petición cerrada

Que el ayuntamiento de Pontons esterilice a los gatos ferales

Esta petición ha conseguido 926 firmas


La presència de gats de carrer és molt habitual en tots els municipis i Pontons no n’és cap excepció. Un gat de carrer en la majoria dels casos no són sociables, però en molts altres casos són víctima de l’abandonament, perduts, o nascuts al carrer, atropellaments, etc

Una colònia controlada de gats urbans és un grup de gats esterilitzats que conviuen en un espai públic i que són alimentats amb pinso sec.

El mètode de control d'una colònia de gats s'anomena CER (captura, esterilització i retorn). Un cop capturats, se’ls sotmet a una revisió veterinària per descartar que no pateixin cap malaltia contagiosa, se’ls esterilitza, se’ls fa una petita marca a l’orella per identificar-los i se’ls retorna a l’espai on van ser capturats.

A Catalunya hi ha molts municipis on els ajuntaments es fan càrrec d'aquestes colònies.

S'ha sol·licitat a l'Ajuntament de Pontons l’esterilització dels gats i la seva resposta és que no hi ha diners, encara que gasta anualment molts diners en fer excursions pels ciutadans.

Per aquest motiu iniciem aquesta petició on l'únic que demanem a l'Ajuntament de Pontons és l’esterilització dels gats ferals (CER).

Els gats de carrer estan protegits per la llei de protecció dels animals DOG 5113, 17/04/2008, codi penal, article 337

_________________________________________________________________

EN ESPAÑOL

La presencia de gatos callejeros es muy habitual en todos los municipios y Pontons no es una excepción. Un gato callejero es un gato en la mayoría de los casos no sociable, pero en muchos otros casos víctima del abandono, perdido, o nacido en la calle, atropellos, etc…

Una colonia controlada de gatos urbanos es un grupo de gatos esterilizados que conviven en un espacio público y que son alimentados con pienso seco.

El método de control de una colonia de gatos denomina CER (captura, esterilización y retorno). Una vez capturados, se les somete a una revisión veterinaria para descartar que no padezcan ninguna enfermedad contagiosa, se esteriliza, se les hace una pequeña marca en la oreja para identificarlos y se les devuelve al espacio donde fueron capturados.

En Cataluña hay muchos municipios donde los ayuntamientos se hacen cargo de estas colonias.

Se ha solicitado al Ayuntamiento de Pontons reiteradas veces la esterilización de los gatos y su respuesta es que no hay dinero para hacerlo, pese a que gasta mucho dinero para hacer excursiones anuales y gratuitas para todos los ciudadanos.

Por este motivo iniciamos esta petición donde lo único que pedimos al Ayuntamiento de Pontons es que se haga cargo de las esterilizaciones de los gatos ferales (CER).

Los gatos callejeros están protegidos por la ley de protección de los animales DOG 5113, 17/04/2008, código penal, artículo 337

 Hoy: Nita cuenta con tu ayuda

Nita Suarez necesita tu ayuda con esta petición «Que el ayuntamiento de Pontons esterilice a los gatos ferales». Únete a Nita y 925 personas que ya han firmado.