Pangulong Duterte, pirmahan ang Executive Order na magwawakas sa kontraktwalisasyon

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Kami, mga unyon, samahan ng manggagawa, pamilya ng manggagawa, mga samahang nagtataguyod ng dangal sa paggawa at mga mamamayang Pilipino ay humihikayat sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas na pirmahan ang Executive Order na inihain ng mga manggagawa na magwawakas sa lahat ng uri ng kontraktwalisasyon bago sumapit ang Marso 15, 2018, ang petsang itinakda niya mismo para pirmahan ito.

Ang pagpirma na ito ay pagtupad ng kanyang pangako sa manggagawang Pilipino noong halalan at sa kanyang pag-upo bilang Pangulo. Ito ang magwawakas sa dalawang dekada ng pagpapahirap at pang-aalipin sa higit apat na milyong manggagawa bunga ng kawalan ng katiyakan sa paggawa.Today: Julius is counting on you

Julius Cainglet needs your help with “President Rodrigo Roa Duterte: Pres. Duterte, sign workers' Executive Order that will prohibit labor contractualization”. Join Julius and 525 supporters today.