MANTENIM LA FP AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

MANTENIM LA FP AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

Creada
25 de enero de 2016
Petición cerrada
Esta petición ha conseguido 1324 firmas

Por qué es importante esta petición

MANIFEST ADSCRIPCIÓ AGÈNCIA PÚBLICA DE LA FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
A la Llei 10/2015, de 19 juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya (FQPC), es crea la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i s’adscriu al Departament de la Presidència; com també s’hi crea l’Agència Pública d’FQPC, de la qual el Govern ha de nomenar el president executiu, que n’és l’òrgan de govern i direcció.
Resta pendent l’aprovació dels Estatuts i l’adscripció departamental d’aquesta Agència Pública, que s’haurà de fer abans del 25 de juny del 2016, segons l’ACORD GOV/143/2015, d’1 de setembre, pel qual s’aprova el calendari de desplegament de la Llei.
Tanmateix, demanem que el Govern no desplaci el centre de gravetat de la Formació Professional, amb la nova Llei, del Departament d’Ensenyament al Departament de la Presidència o al Departament d’Empresa i Coneixement. La Formació Professional té un component professional, educatiu i, sobretot, acadèmic, que únicament pot quedar garantit des del Departament d’Ensenyament.
Així doncs, pensem que els serveis bàsics, els centres de la xarxa del sistema i el conjunt d’actuacions, serveis i programes de formació i qualificació professionals del sistema educatiu i de la formació per a l’ocupació (ocupacional i contínua), promoguts i sostinguts amb fons públics d’aquesta Llei han de ser de caràcter gratuït, i la seva acció ha de pivotar sobre els centres públics d’FP del Departament d’Ensenyament, amb el seu professorat, tallers, laboratoris i infraestructures.
Estem en contra d’aquesta Agència perquè, a parer nostre, és el primer pas cap a l’externalització i la privatització del servei públic de la Formació i Qualificació Professionals i, en tot cas, els signants de la campanya demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals sigui adscrita al Departament d’Ensenyament.
USTEC·STEs(IAC) ASPEPC·SPS CGT SEPC
SE Assemblea Groga

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 1324 firmas

Comparte esta petición

Destinatarios de la petición