Petition Closed

Powiedz STOP zastraszaniu organizacji walczących o prawa kobiet!

This petition had 1,387 supporters


English

4 października 2017 roku policja wkroczyła do siedzib kilku pozarządowych organizacji kobiecych w Polsce, w tym do oddziałów Centrum Praw Kobiet oraz do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA.
 Organizacje te, udzielające pomocy ofiarom przemocy domowej, zaangażowane były we wtorkowe protesty przeciwko ograniczaniu praw kobiet. Funkcjonariusze policji mieli nakazy wydania dokumentacji projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2012-2015. Z siedzib organizacji zabrano komputery, nośniki elektroniczne oraz wiele segregatorów z dokumentami.

Zdarzenia te miały miejsce dzień po Czarnym Wtorku, kiedy to w wielu miastach w Polsce i na świecie tysiące kobiet ponownie wyszły na ulice w proteście przeciwko rządowym projektom dalszego ograniczenia  ich praw reprodukcyjnych oraz dyskryminacji ze względu na płeć. Manifestacje zorganizowane były w pierwszą rocznicę „Czarnego Protestu”  Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, podczas którego dziesiątki tysięcy kobiet ubranych na czarno maszerowały, by zaprotestować przeciwko projektowie ustawy całkowicie zakazującemu aborcję. Organizatorki  tegorocznych demonstracji, podobnie jak w ubiegłym roku, zbierały podpisy pod petycją wzywającą Parlament do liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Termin tej policyjnej akcji jest znamienny i wzbudza nasze silne zaniepokojenie, gdyż zachodzi obawa, że próbuje się w ten sposób zastraszyć organizacje kobiece, aby nie angażowały się w  działalność na rzecz równości i praw kobiet w naszym kraju.

Wzywamy wszystkie organizacje pro-demokratyczne, zajmujące się ochroną praw człowieka, jak również osoby prywatne, do podpisania poniższej petycji.


Pani Premier Beata Szydło

My, niżej podpisane obywatelki i obywatele Polski, Europy i Świata, wyrażamy głębokie zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami , które miały miejsce w Polsce po wtorkowych „Czarnych Protestach” przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Domagamy się zarówno niezwłocznych oficjalnych wyjaśnień, jak i zbadania, czy podczas akcji policyjnej w siedzibach organizacji kobiecych nie doszło do złamania zasad prawa, procedur oraz nadużycia siły, które mogły mieć miejsce w trakcie wykonywania tych czynności.

Jak rozumiemy, działania aparatu państwowego celowo skierowane były na kobiece organizacje pozarządowe, w tym na Centrum Praw Kobiet oraz na Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, co musi budzić  szczególny  niepokój, zważywszy na fakt, że są to kluczowe instytucje pomagające polskim kobietom doświadczającym przemocy, nękania oraz nierównego traktowania.

Warto zaznaczyć, że ten ostatni atak na organizacje pozarządowe, niosące nieocenioną pomoc dla poszkodowanych Polek, miał miejsce zaledwie dzień po ostatnim Czarnym Proteście, podczas którego w całej Polsce odbywały się manifestacje na rzecz równych praw kobiet.

Należy również stanowczo podkreślić, że tego typu akcje mogą mieć poważny i potencjalnie długofalowy niekorzystny wpływ na działalność wspomnianych wyżej organizacji, skutecznie ograniczając dostęp do niezbędnego wsparcia i pomocy prawnej dla polskich kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji oraz będących ofiarami przemocy.Today: Farsa is counting on you

Farsa needs your help with “Powiedz STOP zastraszaniu organizacji walczących o prawa kobiet! @BeataSzydlo”. Join Farsa and 1,386 supporters today.