Plaza çalışanları olarak düşünce özgürlüğü için “Barış için Akademisyenler”in yanındayız.

Kampanya Kapatıldı

Plaza çalışanları olarak düşünce özgürlüğü için “Barış için Akademisyenler”in yanındayız.

Bu kampanya 329 destekçiye ulaştı

Türkiye Kamuoyu tarafına Ahmet Tezoglu bu kampanyayı başlattı

Bizler beyaz yakalı plaza çalışanları olarak düşünce özgürlüğü ve barış için “Barış için Akademisyenler”in yanındayız.

Uluslararası insan hakları kapsamında, her türlü düşüncenin özgürce ifade edilmesi ve yayılması hakkının medeni toplumların olmazsa olmazı olduğuna inanıyoruz.

Bu kapsamda ülkemizde artan şiddet ve ölümlere dair düşüncelerini bir bildiri ile şiddet içermeyen ve şiddete teşvik etmeyen bir dil ile paylaşan akademisyenlerin maruz kaldığı saldırı ve baskıları reddediyoruz.

Bu bildirinin içeriğine tam anlamıyla katılmak veya katılmamaktan bağımsız olarak, şiddet içermeyen ve bu yönde bir çağrısı olmayan bu bildiriye imza atanların devletin en üst kademesinden, YÖK’e, bazı yayın organlarından mafya liderlerine kadar geniş bir kesim tarafında organize bir şeklide tehdit edilmesini, savcılıklar, YÖK ve üniversite yönetimleri tarafından şimdiden onlarca soruşturma açılmasını kabul etmiyoruz.

Bu saldırının, sadece söz konusu bildirinin içeriğine değil bu ülkedeki hakim güçlerden farklı düşünen tüm insanlara bir gözdağı olduğunu düşünüyoruz.

 Bu ülke insanlarının fikir beyan etme özgürlüğünü hedef alan, organize ve şiddet çağrısı içeren tepkilere karşı “Barış için Akademisyenler”in fikir beyan etme özgürlüğünün yanındayız ve destekliyoruz. Onlara karşı olan şiddet ve tehdite bir tepki olarak, biz de kendimizi "Barış için Plaza Çalışanları" olarak adlandırıyoruz.

 

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 329 destekçiye ulaştı