Pirineo.5min.

Victoria

Pirineo.5min.

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 2146 firmas!
Creada
Dirigida a
parlamento de Navarra / Nafarroako Parlamentua y

Por qué es importante esta petición

 

La iniciativa popular PIRINIOAN LAN ETA BIZI  y la asociación BIZIRIK GAUDE os pedimos que compartáis con nosotros la siguiente petición a las diputadas y diputados del Parlamento Foral de Navarra en la plataforma Change.org:

“SOLICITO A LOS PARLAMENTARIOS Y PARLAMENTARIAS NAVARRAS QUE DEDIQUEN CINCO MINUTOS EN CADA LEY QUE APRUEBEN EN EL PARLAMENTO, A REFLEXIONAR SOBRE EL MODO EN QUE ESA LEY AFECTARÁ A LA ZONA DEL PIRINEO ORIENTAL NAVARRO; QUE DEDIQUEN CINCO MINUTOS A INTERPRETAR ESA LEY DESDE LA PERSPECTIVA REAL DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL PIRINEO ORIENTAL NAVARRO”
Y SI LO CONSIDERAN OPORTUNO, LES INVITAMOS A AÑADIR UN ANEXO DONDE SE LEGISLE EL ENCAJE DE LA LEY CORRESPONDIENTE EN LA REALIDAD DEL PIRINEO ORIENTAL NAVARRO.
Las asociaciones sin ánimo de lucro que comparten esta petición tienen como ideario concienciar sobre la grave situación de despoblación del Pirineo Oriental Navarro, así como la búsqueda de apoyos y alternativas para conseguir tener un Pirineo con pueblos, con vecinas y vecinos viviendo en ellos.

La pirámide poblacional del Pirineo y su realidad se han visto demasiadas veces mal enfocadas porque la estadística incluye zonas prepirenaicas que tiene realidades totalmente diferentes a las de nuestros pueblos. A nuestro entender la zona pirenaica oriental comprende al Valle del Roncal, Valle de Salazar, Valle de Arze, Valle de Aezkoa, Valle de Erro, Roncesvalles, Burguete, Valcarlos, Oroz-Betelu y el Almaradío de Navascués. Por ello consideramos que incluir datos referentes a poblaciones como Aoiz, Sangüesa o Baztán cuando se hacen valoraciones o diagnósticos de zona, desvirtúan la realidad de nuestros pueblos y valles.

El Pirineo Oriental Navarro, presenta una realidad social y económica muy diferente a todo el resto de las zonas de la Comunidad Foral de Navarra. El modo de hacer política de modo uniforme a lo largo y ancho de nuestra comunidad, desfavorece claramente a una zona como la nuestra. Tenemos una realidad diferente que exige políticas diferentes, o al menos una mirada diferente.

Nuestras características orográficas, de densidad de población, de dispersión de población, hace que la asignación de recursos públicos no pueda ser planteada en base a los mismos criterios y ratios que en otras zonas de nuestra comunidad.

Apostamos por el reconocimiento y equilibrio de las diferentes zonas de nuestra comunidad, rurales y urbanas, cada una con sus diferencias pero en plano de igualdad de oportunidades. La información, la tecnología, las posibilidades de desarrollo deben ser semejantes en cualquier punto de nuestra geografía, para poder emprender un futuro con expectativas. Se debe reconocer la especificidad de zonas rurales o zonas en declive que necesiten una ordenación diferente al resto; entendiendo esta ordenación diferente no como un privilegio, sino como una regulación necesaria para alcanzar esa igualdad de oportunidades; como una discriminación positiva de una zona, que de otro modo, tal y como estamos viendo va poco a poco hacia un futuro poco esperanzador, e incluso a su desaparición.
Os pido firméis esta petición en Change.org como medio para que la despoblación del Pirineo Oriental Navarro esté en la agenda del Parlamento de Navarra.

Gracias!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pirinioan lan eta bizi herri ekimena eta bizirik gaude elkartea eskatu nahi dizuegu Change.org plataforman Nafarroako parlamentariei zuzendutako eskaera honekin bat egin dezazuen.

Nafarroako parlamentariei eskatu nahi diet Parlamentuan lege bat onartu behar duten bakoitzean 5 minutuz hausnar dezaten horrek nolako eragina izanen duen nafarroako ekialdeko Pirinioetan; 5 minutuz azter dezaten eskualde horretako biztanleen ikuspegitik” Eta, egoki iritziz gero, gonbidatu nahi ditugu lege horiei Pirinioetako errealitatea jaso eta aintzat hartzen duten eranskinak gehitzera.

Eskaera hau egiten dugun irabazi asmorik gabeko elkarteon helburua da Nafarroako ekialdeko Pirinioetako egoera larriaz ohartaraztea, eta horrekin batera alternatibak bilatzea eta babesa lortzea Pirinioetako herriek biztanleak izan ditzaten.

Gehienetan Pirinioetako errealitateaz eta biztanleriaren piramideaz ikuspegi okerra eman izan da, izan ere, estatistikak egiterakoan pirinio-aurrearekin batera azaldu ohi da, eskualde horretako egoera oso bestelakoa izanik.
Guretzat Nafarroako ekialdeko Pirinioak ondokoek osatzen dituzte: Erronkaribar, Zaraitzu, Artzibar, Aezkoa, Erroibar, Orreaga, Auritz, Luzaide, Orotz-Betelu eta Nabaskozeko almiradioa. Gure ustez, diagnostikoak eta azterlanak egiterakoan Agoitz, Zangoza edo Baztan bezalako herrietako datuak sartzeak gure errealitatea erabat desitxuratzen du.

Nafarroako ekialdeko Pirinioetako errealitate sozial eta ekonomikoa eta Foru Komunitateko gainerako eskualdeetakoak guztiz desberdinak dira.

Nafarroa osoan era bereko politika egin izan da, eta horrek gure eskualdea kaltetu du. Errealitatea desberdina izanik, politika desberdinak behar ditugu, edo bestelako begirada bat, behintzat.

Gure orografia, biztanle-dentsitatea eta herrien eta biztanleen sakabanatzea direla-eta, ezin zaizkigu diru-baliabideak banatu gainerako eskualdeetarako erabiltzen diren irizpide eta ratioei jarraikiz.

Gure komunitateko eskualde guztiak, hiri- zein landa-eremuak, aintzat hartu eta orekatzearen alde gaude, nor bere ezaugarri eta berezitasunekin baina aukera berdintasun egoeran. Etorkizunari ekiteko, informazioa, teknologia eta garatzeko aukerak berdintsuak izan behar dira edozein tokitan.
Eta onartu behar da landa-eremuak eta gainbehera dauden eremuek berezitasunak dituztela eta antolamendu desberdina behar dutela. Antolamendu desberdin hori ez da pribilegiotzat hartu behar, aukera berdintasuna lortzeko beharrezko arautzetzat baizik; diskriminazio positibo bat. Bestela, agerikoa denez, eremu horiek pixkanaka-pixkanaka itxaropenik gabeko etorkizunaren bidetik jarraituko dute, agian beren desagerpenerantz.

Eskatu nahi dizuegu eskaera hau sinatu dezazuen Nafarroako ekialdeko Pirinioetako despopulazioaren afera Nafarroako Parlamentuaren agendan egoteko.

esker anitz!

 

Victoria

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 2146 firmas!

Comparte esta petición