Kurapsyon sa gobyerno wakasan

0 have signed. Let’s get to 100!


Maraming opisyal sa ating gobyerno ang kurap na dapat ay ikulong na ang perang kinukuha ay para sa kaban ng bayan kailangan gumawa ng hakbang ang Philippine court upang masugpo ang mga magnanakaw o tinatawag na  na korapsyon sa ating bansa.

Kurapsyon itigil para sa mga taong mahihirap na walang makain kailangan sa bawat hakbang ng gobyerno o sa pag gawa ng proyekto may katumbas na resibo o pirma ng ating Presidente at kung ilang milyon ang nagastos upang masiguradong walang kurap na magaganap sa ating bansa.Today: Rsking is counting on you

Rsking Ascura needs your help with “Philippine Goverment: Kurapsyon sa gobyerno wakasan”. Join Rsking and 89 supporters today.