Petition Closed

Prečo je to dôležité? Kvôli zvýšeniu povedomia o porušovaní ľudských práv.

Letter to
www.humanrightsinchildbirth.com Komu je petícia adresovaná: Európskemu parlamentu.
This text can be found on www.change.org in the following languages: Slovak, Slovenian, English, German, Croatian, Dutch, Italian, Spanish, Estonian, Lithuanian, Latvian, French, Swedish, Greek, Czech.

Európskemu parlamentu

Vyzývame Európsky parlament, aby prehodnotil praktiky, ktoré sa používajú počas pôrodu, vo všetkých svojich členských štátoch.

Európske ženy sa v tehotenstve a počas pôrodu stretávajú s rozličnými systémami starostlivosti, ale čelia spoločným problémom. Kvôli nadužívaniu lekárskych zásahov ženy stále ťažšie dosahujú fyziologický a spontánny pôrod. Iatrogénne následky týchto zásahov sú reálnym a častým problémom v krajinách po celej Európe.

V roku 2010 Európsky súd pre ľudské práva v procese Ternovszky proti Maďarsku vyhlásil, že „právo na rešpektovanie súkromného života zahŕňa právo vybrať si podmienky pri pôrode“. Napriek tomu majú mnohé európske štáty systém starostlivosti o rodičku, v ktorom sa rutinne narúša fyzická autonómia žien a ich možnosti sú striktne vymedzené.

Právo porodiť svoje dieťa mimo nemocnice je veľmi dôležité pre všetky rodiace ženy, či už sa rozhodnú pre pôrod v nemocnici, alebo doma. Rešpektujúca starostlivosť o ženy, ktoré sa rozhodnú pre pôrod v nemocnici, môže byť zaistená len vtedy, ak majú možnosť odísť a porodiť s iným poskytovateľom starostlivosti, aj v prípade, ak túto možnosť nevyužijú. Systém funguje inak, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dáva odporúčanie s vedomím, že žena sa preň môže a nemusí rozhodnúť, ako vtedy, keď poskytovateľ verí, že žena môže byť právne prinútená v prípade, že sa nepodriadi.

Kvalitné pozorovacie štúdie dokázali, že plánovaný domáci pôrod je pre zdravé ženy rovnako bezpečný ako pôrod v nemocnici. Kvôli trendom a postupom inštitucionalizovaného pôrodu je pôrod doma často jediným spôsobom, ako ženy mnohých národov môžu porodiť bez nepotrebných chirurgických a farmaceutických zásahov.

V mnohých európskych štátoch nie je dostupná starostlivosť pri domácom pôrode a v skutočnosti mnohé krajiny ženám pôrody mimo zdravotníckeho zariadenia veľmi sťažujú.

Naliehavo žiadame Európsky parlament, aby si dodržiavanie ľudských práv počas pôrodu vzal ako východisko k preskúmaniu systémov starostlivosti o rodičku vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

S pozdravom, HRiC [Vaše meno]

Human Rights in Childbirth (HRiC) started this petition with a single signature, and now has 228 supporters. Start a petition today to change something you care about.