Petition Closed

Peticia za ochranu ľudských práv v otázkach materstva v Európe (Slovak text)

This petition had 228 supporters


Prečo je to dôležité? Kvôli zvýšeniu povedomia o porušovaní ľudských práv.Today: Human Rights in Childbirth (HRiC) is counting on you

Human Rights in Childbirth (HRiC) needs your help with “Peticia za ochranu ľudských práv v otázkach materstva v Európe (Slovak text)”. Join Human Rights in Childbirth (HRiC) and 227 supporters today.