Petition Closed

Pang aabuso sa mga Hayop , Itigil na!

This petition had 50 supporters


Ang pang aabuso sa mga hayop ay ang pagmamaltrato at pananakit pang pisikal. Maraming mga hayop ang naabuso sa maraming paraan. Inaalagaan ng kanilang mga amo sa una pero pagtumagal ay mamaltratuhin lang pala. Parang pagibig, ibinigay mo na ang lahat pero sa huli’y masasaktan ka lang. Ung iba naman pag may okasyon ang mga hayop katulad ng mga aso matapos alagaan ay kinakatay lang para pang handa.
Marami akong gustong sabihin sa mga nagmamaltrato o nang aabuso sa mga hayop. Wala namang sapat na dahilan kung bakit nila kailangan itong gawin. Ang mga hayop ay walang mga isip. Ang kanilang isip ay nasa 1% lamang kumpara sa atin na may 10% na pag-iisip. Kaya kailangan ng sapat na unawa para sa mga hayop. Ang mga hayop ay parang tao rin, kailangan mong alagaan at kailangan wag mong ring sasaktan o abusuhin. Ang mga hayop ay nilikha rin ng diyos sa madaming dahilan. Kaya wag na wag mamaltratuhin ang mga hayop dahil mayroong mga batas dito na pwede mong ikapahamak.Today: manilyn is counting on you

manilyn rodavia needs your help with “Petco: Pang aabuso sa mga Hayop , Itigil na!”. Join manilyn and 49 supporters today.