CxG pide que a Xunta merque a Casa de Castelao en Rianxo

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Folga decir o que Castelao representa para a cultura e a identidade de Galicia. É esta figura un patrimonio de todos e todas as galegas e galegos. Compre por parte da Administración galega a conservación e posta en valor do seu legado e patrimonio, para que as futuras xeracións teñan acceso a tan importante pensador e ó seu legado.

A casa de Castelao en Rianxo, foi declara ben B.I.C. en resolución  de 24 de xullo de 2007 públicada no B.O.E. A-2007-15696. Está declaraión, CxG considera, que é insuficiente para que a xente de Galicia coñeza unha peza importante na vida de Castelao como é a súa casa e os elementos que conserva, posto que a casa é hoxe propiedade privada.

A Constitución Española no artigo 29, apartado1 di: "todos os españois terán o dereito de petición individual e colectiva por escrito, na forma e cos efectos que determine a lei". A Lei Orgánica 4/2001, de 12 de novembro, desenvolve o dereito de Petición e a Lei 19/2013, de 9 de diciembre, desenvolve a transparencia, acceso a  información pública  bo goberno.  Como Secretario Xeral do partido político COMPROMISO POR GALICIA,

 SOLICITO: Que a Mesa do Parlamento, tralade esta petición ós Deputados para que aquel que o considere leve esta iniciativa a debate ó Parlamento de Galicia, ÁS PETICIÓNS CONCRETAS SON:

1.     Que o parlamento de Galicia partille a necesidade de que a Xunta de Galicia faga efectiva a compra do inmoble coñecido como casa de Castelao en Rianxo, sito en Rúa de Abaixo nº 42 según datos publicados no B.O.E. de referencia.

2.     Que ese patrimonio unha vez mercado pase a ser un museo que poña en valor a figura de Castelao e do Galeguismo.

 

 

 

 

 Hoy: Compromiso Por Galicia cuenta con tu ayuda

Compromiso Por Galicia necesita tu ayuda con esta petición «Parlamento de Galicia: CxG pide que a Xunta merque a Casa de Castelao en Rianxo». Únete a Compromiso Por Galicia y 651 personas que ya han firmado.